Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Varaždin

Građevinske dozvole

Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) objavljuju se građevinske dozvole na mrežnim stranicama Korisnika projekta.

Lokacijske dozvole


Vrh