Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – Varkom / ANALIZA VODE IZVORIŠTA I MREŽE

ANALIZA VODE IZVORIŠTA I MREŽE

Ovdje možete pregledati kvartalne rezultate analiza vode izvorišta i mreže za prethodnu i tekuću godinu.

Izvorišta u sustavu Regionalnog vodovoda "Varaždin" koja se koriste za vodoopskrbu su zdenci i izvori na naša tri vodocrpilišta. Podaci se odnose na "sirovu vodu", dakle neprerađenu u izvornom obliku. Ona se kao takva ne isporučuje potrošačima. Tek se nakon postupka dezinfekcije isporučuje potrošačima, u mrežu.

Mreža se odnosi na uzorke vode za ljudsku potrošnju uzorkovane na hidrantima, u vodospremnicima, na javnim slavinama koja se isporučuje potrošačima.

Svi uzorci su ispitani u internom laboratoriju za pitke vode tvrtke Varkom d.d. u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) i njihova sukladnost je ocijenjena prema maksimalno dopuštenim koncentracijama (M.D.K.) prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

mreža 4. kvartal 2021.
12. siječnja 2022. 58,66 KB
izvorišta 4. kvartal 2021.
12. siječnja 2022. 58,6 KB
mreža 3. kvartal 2021.
05. listopada 2021. 62,73 KB
izvorišta 3. kvartal 2021.
05. listopada 2021. 63,24 KB
mreža 2. kvartal 2021.
08. srpnja 2021. 190,17 KB
izvorišta 2. kvartal 2021.
08. srpnja 2021. 194,8 KB
mreža 1. kvartal 2021.
12. travnja 2021. 51,39 KB
izvorišta 1. kvartal 2021.
12. travnja 2021. 52,08 KB
mreža 4. kvartal 2020.
08. siječnja 2021. 59,4 KB
izvorišta 4. kvartal 2020.
08. siječnja 2021. 60,45 KB
mreža 3. kvartal 2020.
02. listopada 2020. 51,04 KB
izvorišta 3. kvartal 2020.
02. listopada 2020. 52,62 KB
mreža 2. kvartal 2020.
03. srpnja 2020. 52,69 KB
izvorišta 2. kvartal 2020.
03. srpnja 2020. 53,84 KB
izvorišta 1. kvartal 2020.
07. travnja 2020. 52,6 KB
mreža 1. kvartal 2020.
07. travnja 2020. 51,72 KB
Vrh