Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – Varkom / ANALIZA VODE IZ MREŽE

ANALIZA VODE IZ MREŽE

Ovdje možete pregledati kvartalne rezultate analiza vode iz vodoopskrbne mreže za prethodnu i tekuću godinu.

Mreža se odnosi na uzorke vode za ljudsku potrošnju uzorkovane na hidrantima, u vodospremnicima i na javnim slavinama koja se isporučuje potrošačima.

Svi uzorci su ispitani u internom laboratoriju za pitke vode tvrtke Varkom d.o.o. u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23) i njihova sukladnost je ocijenjena prema maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK) prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023, 88/2023).

Mreža 4. kvartal 2023.
09. siječnja 2024. 190,89 KB
Mreža 3. kvartal 2023.
09. listopada 2023. 192,32 KB
Mreža 2. kvartal 2023.
11. srpnja 2023. 200,49 KB
Mreža 1.kvartal 2023.
25. travnja 2023. 188,76 KB
Mreža 4. kvartal 2022.
05. siječnja 2023. 202,18 KB
Mreža 3. kvartal 2022.
04. listopada 2022. 194,59 KB
Mreža 2. kvartal 2022.
04. srpnja 2022. 58,5 KB
Mreža 1. kvartal 2022.
14. travnja 2022. 62,31 KB
Vrh