Naslovnica / Odvodnja / Shema pročistača – primjer

Shema pročistača – primjer

Tehnička shema
Tehnička shema

Pokazatelji efikasnosti rada uređaja

Ulazna otpadna voda Izlazna otpadna voda

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Ulaz  MDK-za ispuštanje u sustav javne odvodnje Izlaz MDK-za ispuštanje u sustav javne odvodnje
Parametri Mjerne jedinice
KPK mg O2/l 1594 < 700 100 < 125
BPK5 mg O2/l 1081 < 250 65 < 25

KPK    (kemijska potrošnja kisika)

BPK5   (biološka potrošnja kisika)

MDK    (maksimalno dozvoljena koncentracija)

Ispitni izvještaji Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije se nalaze u privitku:

Ulaz 23.01.2019
27. veljače 2019. 629,22 KB
Izlaz 23.01.2019.
27. veljače 2019. 621,12 KB
Vrh