Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – HZJZ

Analiza vode – HZJZ

Na svim crpilištima koja se koriste u vodoopskrbi Varkom d.d. tijekom godine provodi monitoring neprerađene vode na izvorištima (zdencima) i to u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018, 16/2020) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

Analiza je opsežna i obuhvaća 140 pokazatelja među kojima su i teški metali, pesticidi, enterovirusi, policiklički aromatski ugljikovodici, organski spojevi i mnogi drugi. Uzorkovanje i ispitivanje provodi ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultati analiza koji su niže prikazani, potvrđuju odličnu kvalitetu vode koja se nakon dezinfekcije koristi u vodoopskrbi.

Ujedno objavljujemo i analizu vode iz mreže, dakle vode koja je isporučena potrošačima. Analiza je također provedena  u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije na sve pokazatelje kvalitete vode za ljudsku potrošnju. Rezultat analize dokazuje da je  voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna i udovoljava svim važećim propisima.

Analiza vode 2022.

Bartolovec - B3
12. prosinca 2022. 2,66 MB
Bartolovec - B9
12. prosinca 2022. 2,68 MB
Bartolovec - B8
12. prosinca 2022. 2,72 MB
Bartolovec - B7
12. prosinca 2022. 2,62 MB
Bartolovec - B6
12. prosinca 2022. 2,62 MB
Vinokovščak - B4
29. travnja 2022. 2,91 MB
Belski Dol - izvor Bela
29. travnja 2022. 2,89 MB
Bartolovec - B1
29. travnja 2022. 2,89 MB
Bartolovec - B4
29. travnja 2022. 602,7 KB
Vrh