Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – HZJZ

Analiza vode – HZJZ

Na svim crpilištima koja se koriste u vodoopskrbi Varkom d.d. tijekom godine provodi monitoring neprerađene vode na izvorištima (zdencima) i to u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013, 64/2015, 104/2017, 115/2018, 16/2020) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

Analiza je opsežna i obuhvaća 140 pokazatelja među kojima su i teški metali, pesticidi, enterovirusi, policiklički aromatski ugljikovodici, organski spojevi i mnogi drugi. Uzorkovanje i ispitivanje provodi ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultati analiza koji su niže prikazani, potvrđuju odličnu kvalitetu vode koja se nakon dezinfekcije koristi u vodoopskrbi.

Ujedno objavljujemo i analizu vode iz mreže, dakle vode koja je isporučena potrošačima. Analiza je također provedena  u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije na sve pokazatelje kvalitete vode za ljudsku potrošnju. Rezultat analize dokazuje da je  voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna i udovoljava svim važećim propisima.

Analiza vode 2021.

BARTOLOVEC B1
12. svibnja 2021. 4,66 MB
BARTOLOVEC B4
12. svibnja 2021. 4,62 MB
BARTOLOVEC B5
12. svibnja 2021. 4,64 MB
BARTOLOVEC B6
12. svibnja 2021. 4,65 MB
BARTOLOVEC B9
12. svibnja 2021. 4,66 MB
Bartolovec B7
19. listopada 2021. 771,09 KB
Bartolovec B8
19. listopada 2021. 753,97 KB
Vinokovščak B3
19. listopada 2021. 767,24 KB
Vinokovščak B4
19. listopada 2021. 752,3 KB
Belski Dol
19. listopada 2021. 752,73 KB
Bartolovec B3
20. prosinca 2021. 978,61 KB
Vinokovščak B2
20. prosinca 2021. 1,21 MB
Belski Dol enterovirusi
20. prosinca 2021. 357,33 KB

Analiza vode 2020.

Belski Dol
03. veljače 2021. 4,57 MB
Bartolovec B9
03. veljače 2021. 4,56 MB
BARTOLOVEC B4
08. svibnja 2020. 880,13 KB
BARTOLOVEC B5
08. svibnja 2020. 879,87 KB
BARTOLOVEC B7
08. svibnja 2020. 880,59 KB
VINOKOVŠČAK B1
08. svibnja 2020. 853,54 KB
VINOKOVŠČAK B4
08. svibnja 2020. 881,05 KB
VINOKOVSCAK B2
01. listopada 2020. 4,27 MB
VINOKOVSCAK B3
01. listopada 2020. 4,28 MB
BARTOLOVEC B1
01. listopada 2020. 4,26 MB
BARTOLOVEC B6
01. listopada 2020. 4,25 MB
BARTOLOVEC B3
01. listopada 2020. 4,25 MB
Vrh