Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – HZJZ

Analiza vode – HZJZ

Na svim crpilištima koja se koriste u vodoopskrbi Varkom d.o.o. tijekom godine provodi monitoring neprerađene vode na izvorištima (zdencima) i to u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23, NN 88/23).

Analiza je opsežna (B analiza) i obuhvaća preko 120 pokazatelja među kojima su i teški metali, pesticidi, enterovirusi, policiklički aromatski ugljikovodici, razni organski spojevi i mnogi drugi. Uzorkovanje i ispitivanje provodi ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultati analiza koji su niže prikazani, potvrđuju odličnu kvalitetu vode koja se nakon dezinfekcije koristi u vodoopskrbi.

Također je priložena analiza vode za ljudsku potrošnju iz mreže koja je provedena u obimu B analize u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Analiza vode 2024.

Općina Petrijanec mreža
28. svibnja 2024. 142,75 KB
Općina Sveti Ilija mreža
28. svibnja 2024. 142,19 KB
Općina Beretinec mreža
28. svibnja 2024. 142,52 KB
Belski Dol
28. svibnja 2024. 258,48 KB
Vinokovščak B2
28. svibnja 2024. 256 KB
Bartolovec B6
28. svibnja 2024. 256,24 KB

Analiza vode 2023.

Bartolovec B1
25. travnja 2023. 2,75 MB
Bartolovec B6
25. travnja 2023. 2,76 MB
Bartolovec B7
25. travnja 2023. 2,76 MB
Bartolovec B8
25. travnja 2023. 2,74 MB
Bartolovec B9
25. travnja 2023. 2,76 MB
Belski dol
09. listopada 2023. 1,1 MB
Vinokovščak ZV2
09. listopada 2023. 1,11 MB
Vinokovščak ZV3
09. listopada 2023. 1,09 MB
Vinokovščak ZV4
09. listopada 2023. 1,09 MB
Varaždin, Kapucinski trg, javna slavina
20. listopada 2023. 2,54 MB
Vinokovščak ZV1
01. veljače 2024. 256,73 KB
Bartolovec B4
01. veljače 2024. 257 KB
Bartolovec B3
01. veljače 2024. 257,01 KB
Vrh