Naslovnica / Vodovod / Analiza vode – HZJZ

Analiza vode – HZJZ

Na svim crpilištima koja se koriste u vodoopskrbi Varkom d.o.o. tijekom godine provodi monitoring neprerađene vode na izvorištima (zdencima) i to u skladu sa Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/2023) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017, 39/2020).

Analiza je opsežna i obuhvaća preko 120 pokazatelja među kojima su i teški metali, pesticidi, enterovirusi, policiklički aromatski ugljikovodici, razni organski spojevi i mnogi drugi. Uzorkovanje i ispitivanje provodi ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Rezultati analiza koji su niže prikazani, potvrđuju odličnu kvalitetu vode koja se nakon dezinfekcije koristi u vodoopskrbi.

Ujedno objavljujemo i analizu vode iz mreže, dakle vode koja je isporučena potrošačima. Analiza je također provedena  u ovlaštenom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije na sve pokazatelje kvalitete vode za ljudsku potrošnju. Rezultat analize dokazuje da je  voda za ljudsku potrošnju zdravstveno ispravna i udovoljava svim važećim propisima.

Analiza vode 2023.

Bartolovec B1
25. travnja 2023. 2,75 MB
Bartolovec B6
25. travnja 2023. 2,76 MB
Bartolovec B7
25. travnja 2023. 2,76 MB
Bartolovec B8
25. travnja 2023. 2,74 MB
Bartolovec B9
25. travnja 2023. 2,76 MB

Analiza vode 2022.

Bartolovec - B3
12. prosinca 2022. 2,66 MB
Bartolovec - B9
12. prosinca 2022. 2,68 MB
Bartolovec - B8
12. prosinca 2022. 2,72 MB
Bartolovec - B7
12. prosinca 2022. 2,62 MB
Bartolovec - B6
12. prosinca 2022. 2,62 MB
Vinokovščak - B4
29. travnja 2022. 2,91 MB
Belski Dol - izvor Bela
29. travnja 2022. 2,89 MB
Bartolovec - B1
29. travnja 2022. 2,89 MB
Bartolovec - B4
29. travnja 2022. 602,7 KB
Vrh