Naslovnica / Vodovod / Razvojna strategija vodoopskrbe

Razvojna strategija vodoopskrbe

- osiguranje i isporuka dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta, s ciljem podmirenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone Županije,

- optimizacija pogona i modernizacija sustava uvođenjem nadzora i daljinskog upravljanja osnovnim funkcijama centralnih vodoopskrbnih građevina, a koja se očituje kroz:
   - povećanje sigurnosti pogona u akcidentnim situacijama
   - smanjenje utroška električne energije
   - brza detekcija, lociranje i popravak kvarova na vodovodnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih i  nefunkcionalnih cjevovoda te cjevovoda nedovoljnog kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode,

- smanjenje gubitaka vode u distributivnoj vodoopskrbnoj mreži rekonstrukcijom dotrajalih i nefunkcionalnih cjevovoda te cjevovoda nedovoljnog kapaciteta za nastale uvjete potrošnje pitke vode,

- sigurnost pogona sustava vodoopskrbe u akcidentnim situacijama (puknuće cjevovoda) izgradnjom rezervoarskog prostora

- povećanje tlakova primarne zone vodoopskrbe radi stvaranja preduvjeta za efikasnu protupožarnu zaštitu (naročito područje grada Varaždina)

- provođenje mjera zaštite vodonosnika od zagađenja u zonama sanitarne zaštite vodocrpilišta realizacijom projekata kanaliziranja otpadnih voda

Vrh