Naslovnica / Tvrtka / Vizija i misija

Vizija i misija

V I Z I J A

Biti vodeći čimbenik u djelatnostima javne vodoopskrbe i javne odvodnje regije, županije, gradova i općina, te unaprjeđenjem znanja, iskustva i kvalitete usluga osigurati zadovoljstvo naših potrošača.


M I S I J A

Misija (poslanstvo) Varkoma d.o.o. sastoji se u tome da uz kvalitetnu organizacijsku strukturu, kompetentan i motiviran ljudski potencijal, te potporu šire društvene zajednice:

  • osigura u svakom trenutku dovoljne količine zdrave pitke i tehnološke vode
  • brine o pročišćavanju otpadnih voda i ostalim djelatnostima vezanim uz zaštitu okoliša
  • ostvari zadovoljstvo kupaca visokom kvalitetom usluga, uz prikladnu cijenu u svim djelatnostima Društva
  • prati tehnološki razvitak struke i bude nositelj novina u tom području
  • pruža potporu i koristi opće društvenoj zajednici u njezinom svakodnevnom životu i van djelovanja struke

Misija (poslanstvo) Varkoma d.o.o. temelji se na sloganu:

"ZA ZDRAVU VODU U SVAKOM TRENUTKU"

Vrh