Naslovnica / Javna nabava / Projektna dokumentacija

Projektna dokumentacija

A-1. Dogradnja sustava odvodnje - grad Varaždin i sanacija postojećeg sustava odvodnje

Projektna dokumentacija A1

Evidencijski broj javne nabave 1/19-VV-1

A-2. Dogradnja sustava odvodnje - Općina Cestica, Vinica, Petrijanec i Sračinec

Projektna dokumentacija A2

Evidencijski broj javne nabave: 2/19-VV-2

Vrh