Naslovnica / Novosti i obavijesti

Novosti i obavijesti

Obavještavamo poštovane korisnike usluga i poslovne partnere kako je rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, broj: Tt-22/3147-2 od 1. srpnja 2022. godine, u sudski registar, sukladno odlukama glavne Skupštine Društva, upisano preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću, slijedom čega tvrtka glasi VARKOM društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda a skraćeno tvrtka VARKOM d.o.o.

Pročitaj više

Obavještavamo cijenjene korisnike da naše blagajne 16.06. (četvrtak) i 17.06.2022. (petak) neće raditi. Varkom d.d.

Pročitaj više

Varaždin, 20. svibnja 2022. godine O B A V I J E S T Odlukom Uprave VARKOM d.d. Varaždin od 20. svibnja 2022. godine poništavaju se natječaji za popunjavanje radnih mjesta „VODNI REDAR“, objavljen na web stranici VARKOM d.d. dana 03.05.2022. godine Klasa: NP-03/22-01/109, Ur.broj: 5-42/74-22-1 i radnog mjesta ''INŽENJER U GIS I KATASTRU'' objavljen dana 03.05.2022. godine na web stranici VARKOM d.d. Varaždin, Klasa: NP-03/22-01/108, Ur.broj: ...

Pročitaj više

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE INTERVENTNO ODRŽAVANJE vodovodne mreže u ulici Vatroslava Jagića u Varaždinskim Toplicama

Pročitaj više

VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje   O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta    1. INTERNI REVIZOR - 1 izvršitelj  Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:         stručna sprema: VSS         smjer: ekonomski         radno iskustvo: 5 (pet) godina u struci         posebni zahtjevi: - min. 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u po...

Pročitaj više

Na temelju Odluke o prodaji osnovnih sredstava od  28. travnja 2022. godine, VARKOM d.d., OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 29. travnja 2022. godine objavljuje   POZIV ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE DRAŽBE (LICITACIJE)   Javna dražba će se održati dana 10. svibnja 2022. godine (utorak) na adresi sjedišta VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića, s početkom u 12:00. Predmet prodaje su osnovna sred...

Pročitaj više

VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga  u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta   1. STROJAR ODRŽAVATELJ - 2 izvršitelja Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:         stručna sprema: KV, SSS, VKV         smjer: elektro, strojarski         radno iskustvo: 2 (dvije) godine za KV                                            1 (jedna) godina za SSS i VKV      ...

Pročitaj više
UPOV1

Projekt koji je tvrtka Varkom d.d., javni isporučitelj vodnih usluga, uspješno kandidirala za europska sredstva ukupne je procijenjene vrijednosti 684 milijuna kuna bez PDV-a. Iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna. Projekt aglomeracije Varaždin obuhvaća izgradnju sustava javne odvodnje ukupne duljine 230 km, 105 precrpnih stanica, tri kišno-retencijska bazena te sanaciju 2,500 km postojećih gravitacijskih cjevovoda.

Pročitaj više

Varaždin, 22.03.2022. Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvima te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata udruga od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/2015.), VARKOM d.d.   JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROGRAMA  ZA DODJELU DONACIJA I SPONZORSTVA ZA 2022. GODINU NA PODRUČJU GRADA VARAŽDINA   Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava p...

Pročitaj više
Vrh