Novosti i obavijesti

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave 107/22- DIO RADOVA NA SANACIJI RASKOPANIH ASFA...

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga u sjeverozapadnoj Hrva...

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave 106/22-JN - UUSLUGA NADZORA nad izgradnjom san...

Gostovanje direktora Vakoma d.o.o. Brune Istera u VTV dnevniku 21.7.2022.

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga u sjeverozapadnoj Hrvats...

Izvješća o monitoringu mirisa s UPOV

S ciljem praćenja tehnoloških procesa pročišćavanja otpadnih voda s UPOV Varaždin s jedne strane, te informiranja javnosti s druge, VARKOM d.d. javno objavljuje informacije o monitoringu neugodnih mirisa. Pročitajte više

Registar sklopljenih ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma 

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2020. godina

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2018. godina

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2017. godina

Registar ugovora jednostavne nabave 2017
28. veljače 2018. 915,96 KB

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJIHOVOG IZVRŠENJA - 2016. godina

Kako do nas?

Vrh