Naslovnica / Vodovod / Prijava stanja vodomjera

Prijava stanja vodomjera

Prijavu očitanih stanja vodomjera možete predati preko web obrasca ili telefonom na 042/332 656 te 042/406-423. Iznimno, prijavu očitanih stanja vodomjera možete izvršiti slanjem elektroničke pošte na ocitanje@varkom.com.

Termini za očitanje Vašeg vodomjera prema mjestu priključka nalaze se u tablici Termini očitanja vodomjera.

Vlasnici podbrojila, sukladno Općim uvjetima javne usluge opskrbe pitkom vodom, očitana stanja podbrojila trebaju javljati 25. i 26. u mjesecu za tekući mjesec. Stanje vodomjera možete IZNIMNO javiti i u nekom drugom terminu ukoliko ste odsutni u za to predviđeno vrijeme, ali isto neće biti uzeto u obzir ukoliko je obračun završen.

Budući da se količina utrošene vode utvrđuje i obračunava u kubičnim metrima (m3), molimo Vas da prilikom javljanja stanja podbrojila upisujete samo vrijednosti izražene u metrima kubnim (m3) BEZ decimalnog zareza. Brojke u crvenom zaokružite sukladno matematičkom pravilu.

Prikaz šifre korisnika možete naći na računu Varkom-a:

Zahtjev za dostavom računa putem e-pošte

Prijava

Vrh