Naslovnica / Vodovod / Prijava očitanja

Prijava očitanja

Prijavu očitanja vodomjera možete predati preko obrasca, elektronskom poštom ocitanje@varkom.com ili telefonom 042/332 656. Sukladno Općim uvjetima javne usluge opskrbe pitkom vodom očitana stanja podbrojila potrebno je javljati 25. i 26. u mjesecu za tekući mjesec. Stanje vodomjera možete iznimno javiti i u nekom drugom terminu ukoliko će te biti odsutni u za to predviđeno vrijeme.

Budući da se količina utrošene vode utvrđuje i obračunava u kubičnim metrima (m3), molimo Vas da prilikom javljanja stanja podbrojila upisujete samo vrijednosti izražene u metrima kubnim (m3) BEZ decimalnog zareza. Brojke u crvenom zaokružite sukladno matematičkom pravilu.

Prijava

Vrh