Naslovnica / Tvrtka / Članovi društva

Članovi društva

 • Preoblikovanjem dioničkog društva Varkom d.d. u društvo s ograničenom odgovornošću Varkom d.o.o. zamjenjuju se dionice izdane na ukupan iznos od 233.914.500,00 kuna tako da svi dioničari društva postaju članovi trgovačkog društva Varkom d.o.o. te zamjenom stječu poslovne udjele i to ukupno 1.169.544,00 poslovna udjela, svaki u nominalnom iznosu od 200,00 kuna i 19 poslovnih udjela u nominalnom iznosu od 300,00 kuna, ukupnog nominalnog iznosa 233.914.500,00 kuna i poredstavlja ukupno 100% temeljnog kapitala. 

R.b.

N A Z I V

Iznos poslovnog udjela

TK%

1. 

Grad Varaždin

119.296.400,00

51,0004

2. 

Grad Ivanec

10.840.600,00 

4,6345

3. 

Grad Lepoglava

5.694.600,00

2,4345

4. 

Grad Ludbreg

21.156.200,00

9,0445

5. 

Grad Novi Marof

17.039.300,00

7,2844

6. 

Grad Varaždinske Toplice

8.782.100,00

3,7544

7. 

Općina Beretinec

2.606.700,00

1,1143

8. 

Općina Breznica

1.577.500,00

0,6744

9. 

Općina Breznički Hum

1.577.500,00

0,6744

10.

Općina Cestica

1.577.500,00

0,6744

11.

Općina Donja Voća

2.606.700,00

1,1143

12.

Općina Donji Martijanec

3.636.000,00

1,5544

13.

Općina Gornji Kneginec

2.606.700,00

1,1143

14.

Općina Jalžabet

3.636.000,00

1,5544

15.

Općina Klenovnik

1.577.500,00

0,6744

16.

Općina Ljubešćica

1.577.500,00

0,6744

17.

Općina Mali Bukovec

2.606.700,00

1,1143

18.

Općina Maruševec

2.606.700,00

1,1143

19.

Općina Petrijanec

3.636.000,00

1,5544

20.

Općina Sračinec

2.606.700,00

1,1143

21.

Općina Sveti Đurđ

1.577.500,00

0,6744

22.

Općina Sveti Ilija

1.577.500,00

0,6744

23.

Općina Trnovec Bartolovečki

6.723.700,00

2,8744

24.

Općina Veliki Bukovec

2.606.700,00

1,1143

25.

Općina Vidovec

1.577.500,00

0,6744

26.

Općina Vinica

2.606.700,00

1,1143

U K U P N O :

233.914.500,00

100,00

Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2023. godine:

Dana 04. travnja 2023. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

Ad. 2.) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2022. godini,

Ad. 3.) Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022.
           godini,

Ad. 4.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2022. godinu,

Ad. 5.) Prihvaća se izvješće neovisnog revizora temeljem članaka 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19.) za 2022. godinu,

Ad. 6.) Prihvaća se izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2022. godinu,

Ad. 7.) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2022. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke),

Ad. 8.) Dobit poslovne godine 2022.  u ukupnom iznosu od 2.602.631,25 kn, što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 345.428,53 EUR, ostaje
          kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 9.) Daje se razrješnica upravi Društva za 2022. godinu,

Ad. 10.) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za 2022. godinu,

Ad. 11.) Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnog plana Varkom d.o.o. za 2023. godinu,

Ad. 12.) Donose se Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga,

Ad. 13.) Za revizora Društva za 2023. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB: 79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,

 Skupštine VARKOM d.o.o. tijekom 2022. godine:

Dana 15. studenog 2022. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.o.o., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 Ad. 2) Prihvaća se četverogodišnji Plan izgradnje komunalne infrastrukture za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2026. godine,

Ad. 3) Za člana Nadzornog odbora bira se Damir Laljek, umirovljenik, OIB: 71386943721, Hrašćica, Osječka 18,

Ad. 4) Prihvaća se informacija o stanju EU projekata u provedbi:

 • Aglomeracija Varaždin (realizacija, mjere poduzete uz obustavu financiranja iz EU – poduzimanja prema nadležnim tijelima PT1, PT2, UT)
 • Aglomeracija Varaždinske Toplice,

Ad. 5) Prihvaća se informacija o stanju EU projekata u pripremi:

 • Aglomeracija Ludbreg;
 • Aglomeracija Novi Marof;
 • Aglomeracija Veliki Bukovec;
 • Aglomeracija Lepoglava.

Ad. 6) Prihvaća se informacija o poslovanju Varkom d.o.o. u razdoblju od 1.1.2022. do 30.09.2022. godine,

Ad. 7) Prihvaća se informacija o realizaciji Plana investicija zaključno s 30.09.2022. godine.

Dana 26. travanja 2022. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke: 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2021. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. 
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2021. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2021. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu: Dobit poslovne godine 2021. u ukupnom
           iznosu od 4.101.939,86 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
          205.096,99 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 3.896.842,87 kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg
          razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2021. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2021. godinu,

Ad. 9) Za člana Nadzornog odbora VARKOM d.d. bira se Marijan Stepan, dipl.oec., Varaždin Ulica hrvatskih branitelja 3,

Ad. 10) Za revizora Društva za 2022. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.,

Ad. 11) Donosi se Odluka o naknadi za razvoj,

Ad. 12) Donosi se Odluka o preoblikovanju Društva,

Ad. 13) Donosi se Odluka o promjeni i utvrđenju djelatnosti Društva,

Ad. 14) Donosi se Odluka o izmjeni temeljnog akta Društva.

Dana 13.01.2022. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj je, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijeta slijedeća odluka:

Ad. 2) za člana Nadzornog odbora Varkom d.d. bira se Milan Pavleković, Lepoglava, Braće Radić 9, inženjer elektrotehnike

Skupštine VARKOM d.d. tijekom 2021. godine:

Dana 02.09.2021. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj je, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijeta slijedeća odluka:

Ad. 2) za članove Nadzornog odbora Varkoma d.d. biraju se:

 1.      Bruno Ister, dipl.ing.el., Varaždin, Trg bana Jelačića 13;
 2.      Robert Vugrin, Jalkovec, Ulica Florijana Bobića 18, VŠS informatičar;
 3.      dr.sc. Ivan Kovač, Varaždin, Dravska 15, profesor na fakultetu;
 4.      mr.sc. Leonard Sekovanić, Varaždin, Ulica kneza Trpimira 49e, diplomirani inženjer građevinarstva;
 5.      Hrvoje Žiger, dipl.iur., Varaždin, Miroslava Krleže 14, odvjetnik;
 6.      Tatjana Kreč, mag.oec., Varaždin, Žumberačka ulica 14;
 7.      Zdravko Maltar, Novi Marof, Ivana Kukuljevića 2, inženjer geotehnike (umirovljenik);
 8.      Renata Potočnik, Globočec Ludbreški, Ludbreška 58C, informatičarka.

Dana 14.05.2021. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2020. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2020. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2020. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu: Dobit poslovne godine 2020. u ukupnom
           iznosu od 1.228.298,05 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
          61.414,90 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.166.883,15 kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg
          razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2020. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2020. godinu,

Ad. 9) Članovima Nadzornog odbora VARKOM d.d. određuje se isplata neto naknade za rad u
           Nadzornom odboru Društva, koja će se isplata izvršiti isključivo u slučaju kada član Nadzornog
          odbora Društva nazoči sjednici Nadzornog odbora Društva i to u iznosu od 1.000,00 kn za člana,
          odnosno, u iznosu od 2.000,00 kn za predsjednika Nadzornog odbora Društva,

Ad. 10) Za revizora Društva za 2021. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.

 

 

Dana 04.02.2021. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Nalaže se Upravi Varkoma d.d. da povuče „Pismo namjere Zbrinjavanje komunalnog mulja“
           klasa: NP-10/19-01/80, urbroj: 5-42/950-20-3 od 05.02.2020. godine, upućeno trgovačkom
          društvu Ivkom-vode, OIB: 31407797858, Ivanec, (Grad Ivanec), Vladimira Nazora 96b,

Ad. 3) Donosi se odluka kojom se dopunjuje predmet poslovanja Društva, na način da isto može
           obavljati sljedeću djelatnost:

          * prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga,

Ad. 4) I. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta trgovačkog društva Varkom d.d. od 25. kolovoza
           2017. godine na način da se u članak 2. stavak 1. Statuta unosi podstavak 9. koji glasi:

          * prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga.

          II. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog 
          suda u Varaždinu,

         III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da sukladno odluci o izmjenama i dopunama izradi 
         pročišćeni tekst Statuta.

 

 

Skupština VARKOM d.d. tijekom 2020. godine:

 

Dana 24.06.2021. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2019. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2019. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu: Dobit poslovne godine 2019. u ukupnom
           iznosu od 3.760.400,96 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
          188.020,05 kn, za pokriće gubitka 1.572.464,68 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.999.916,23
          kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2019. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2019. godinu,

Ad. 9) Za revizora Društva za 2020. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.

  

Skupština VARKOM d.d. tijekom 2019. godine:

 

Dana 16.04.2019. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2018. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu: Iz dobiti iskazane u financijskim izvješćima
           za 2018. godinu u iznosu od 1.440.267,00 kn, iznos od 5% iskazane dobiti, odnosno 72.013,35
           kn prenosi se u zakonske rezerve Društva, dok se preostali iznos od 1.368.253,65 kn raspoređuje
           u zadržanu dobit,

Ad. 7) Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća Društva za 2018. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.1.2018. do 31.1.2018.
            godine,

Ad. 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.2.2018. do 31.12.2018.
           godine,

Ad. 10) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2018. godinu,

Ad. 11) Daje se odobrenje Ugovora o pripajanju sklopljenog 6.3.2019. godine između Varkom dioničko
              društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, OIB: 39048902955, MBS: 070054597,
              Varaždin (Grad Varaždin), Trg bana Jelačića 15, kao društva preuzimatelja i trgovačkog
              društva Aquatehnika društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, OIB:
              90170806233, MBS: 070088508, Varaždin (Grad Varaždin), Trg Pavla Štoosa 41, kao prvo
              pripojenog društva te trgovačkog društva Odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za
             javnu odvodnju i pročišćavanje voda, OIB: 10186946018, MBS: 070125709, Sigetec Ludbreški
             (Grad Ludbreg), Sajmišna 19, kao drugo pripojeno društvo,

Ad. 12) Za revizora Društva za 2019. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,

Ad. 13) Prihvaća se informacija o raskidu ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju
             komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje od 24.12.2008. godine sklopljenim
             između VIS d.o.o., Varaždin, Svilarska 2, i Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

Vrh