Naslovnica / Tvrtka / Zakoni i drugi propisi

Zakoni i drugi propisi

ZAKONI I DRUGI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA 

ZAKON O VODNIM USLUGAMA
Poveznica: Zakon o vodnim uslugama ( NN br. 66/2019 )

ZAKON O VODAMA 
Poveznica : Zakon o vodama ( NN br. 66/2019 )

ZAKON O FINANCIRANJU VODNOGA GOSPODARSTVA
Poveznica : Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 153/09 )Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 56/13 ) Poveznica: Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 154/14, NN br. 119/2015, NN br. 120/2016,  NN br. 127/2017, NN br. 66/2019 )

UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA ( NN br. 67/2014 )

ZAKON O GRADNJI ( NN br. 153/2013NN br. 20/2017NN br. 39/2019NN br. 125/2019 )

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU ( NN br. 153/2013NN br. 65/2017NN br. 114/2018NN br. 39/2019NN br. 98/2019 )

ZAKON O JAVNOJ NABAVI ( NN br. 120/2016 )

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ( NN br. 41/2014NN br. 110/2015NN br. 14/2019 )


JAVNA VODOOPSKRBA

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU
Poveznica : Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13 ), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 64/2015NN br. 104/2017NN br. 16/2020 )

ZAKON O HRANI 
Poveznica : Zakon o hrani ( NN br. 81/13 ), Zakon o izmjenama Zakona o hrani ( NN br. 14/2014NN br. 30/2015NN br. 115/2018 )

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE IZVORIŠTA
NN br. 66/2011NN br. 47/2013 )

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE VODOOPSKRBE ( NN br. 28/2011NN br. 16/2014)

PRAVILNIK O POSTUPKU ISPITIVANJA VODOMJERA NAMIJENJENIH ZA UPORABU U KUĆANSTVU, TRGOVINI I LAKOJ INDUSTRIJI ( NN br. 24/2018)

 

JAVNA ODVODNJA

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNE ODVODNJE ( NN br. 28/2011NN br. 16/2014 )

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ( NN br. 9/2020 )

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA GRAĐEVINE ODVODNJE OTPADNIH VODA, KAO I ROKOVIMA OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI GRAĐEVINA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ( NN br. 3/2011 )

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI UZIMANJA UZORAKA I ISPITIVANJA VODA ( NN br. 3/2020 )

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA OTPADNIH VODA ( NN br. 26/2020 )

 

CIJENA VODNIH USLUGA

UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA
POVEZNICA :  NN br. 112/2010

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN br. 82/2010NN br. 83/2012NN br. 151/2013NN br. 116/2018 )

PRAVILNIK O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU NAKNADE ZA ZAŠTITU VODA ( NN br. 48/2019 )

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN br. 82/2010NN br. 83/2012NN br. 10/2014NN br. 32/2020 )

PRAVILNIK O OBRAČUNU I NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE VODA ( NN br. 36/2020 )

UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA
POVEZNICA : NN br. 112/2010

ODLUKE O NAKNADI ZA RAZVOJ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Vrh