Naslovnica / Tvrtka / Organizacija društva

Organizacija društva

Društvo ima slijedeće organizacijske dijelove:

  •        radne jedinice
  •        organizacijske jedinice – odjeli i službe

Radne jedinice sastoje se od jedne ili više organizacijskih jedinica – odjela i službi koje povezuje obavljanje srodnih ili sličnih djelatnosti sukladno predmetima poslovanja VARKOM d.o.o., odnosno služe povezivanju, koordiniranju ili obavljanju poslova koji su zajednički svim radnim jedinicama i čije je obavljanje potrebno za nesmetano djelovanje VARKOM d.o.o.

Organizacijske jedinice - odjeli i službe su sastavni dijelovi Radnih jedinica u kojima se obavlja uži krug poslova i radnih zadataka srodnih ili sličnih djelatnosti sukladno predmetima poslovanja VARKOM d.o.o.

 Radne jedinice u VARKOM d.o.o. su:

1. Radna jedinica 1 – „Vodovod“

2. Radna jedinica 2 – „Odvodnja“

3. Radna jedinica 4 – „Računovodstvo i financije“

4. Radna jedinica 5 -  „Tehničke službe“

5. Radna jedinica 7 – „Komercijalne službe“

6. Radna jedinica 8 – „Korporativna sigurnost“.

Radna jedinica 1 – „Vodovod“

U Radnoj jedinici 1 - "Vodovod" obavljaju se djelatnosti nadzora i upravljanja vodoopskrbnim postrojenjima i sustavom, distribucije, održavanje mreže i postrojenja, izgradnje priključaka, zamjene vodomjera, te kontrole kvalitete pitke vode. Radnom jedinicom 1 – „Vodovod“ rukovodi - Tomica Božić, 042/262 269.

Radna jedinica 1 – „Vodovod“ sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica - odjela:

1. Organizacijska jedinica 11 – „Odjel za nadzor i upravljanje sustavom“, voditelj Leo Oreški, 042/262 274;

2. Organizacijska jedinica 12 – "Odjel za održavanje postrojenja", voditelj Goran Furjan, 042/262 263;

3. Organizacijska jedinica 13 – "Odjel za distribuciju i održavanje mreže"; voditelj Vladimir Sopić, 042/262 268;

4. Organizacijska jedinica 14 – "Laboratorij za kontrolu kvalitete pitke vode", voditeljica Nikolina Novotni-Horčička, 042/332 636;

5. Organizacijska jedinica 15 – "Odjel za izgradnju priključaka"; voditelj Mario Hosni, 042/262 268;

6. Organizacijska jedinica 16 – "Odjel za zamjenu vodomjera", voditelj Zvonko Orešković, 042/262 277.

Radna jedinica 2 – „Odvodnja“

U Radnoj jedinici 2 - "Odvodnja" obavljaju se djelatnosti održavanja mreže i postrojenja, izgradnje priključaka, pročišćavanje otpadnih voda, te kontrole kvalitete otpadne vode. Radnom jedinicom 2 - "Odvodnja" rukovodi Robert Mukić, 042/350-660.

Radna jedinica 2- "Odvodnja" sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica - odjela:

1. Organizacijska jedinica 21 - "Odjel za održavanje mreže", voditelj Sandro Sokol, 042/350 660;

2. Organizacijska jedinica 22 - "Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda", voditeljica Ivana Krobot, 042/350 660;

3. Organizacijska jedinica 23 - "Laboratorij za kontrolu kvalitete otpadne vode", voditeljica Željka Dijanešić, 042/350 660;

4. Organizacijska jedinica 24 -"Odjel za izgradnju priključaka", voditelj Zlatko Copak, 042/350 660;

5. Organizacijska .jedinica 25- "Odjel za održavanje postrojenja", voditelj Nikola Dolar, 042/350 660.

Radna jedinica 4 - "Računovodstvo i financije"

U Radnoj jedinici 4 - "Računovodstvo i financije" obavljaju se djelatnosti koje služe povezivanju, koordiniranju, ili obavljanju poslova koji su zajednički svim radnim jedinicama i čije je obavljanje potrebno za nesmetano djelovanje VARKOM d.o.o. kao cjeline. Radnom jedinicom 4 - "Računovodstvo i financije" rukovodi Patricija Gregur, 042/406 414

Radna jedinica 4 - "Računovodstvo i financije" sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica - odjela:

1. Organizacijska jedinica 41 -"Odjel za financije", voditeljica Adela Mekovec, 042/406 413;

2. Organizacijska jedinica 45- "Odjel za knjigovodstvo", voditeljica Karmela Mikac, 042/406 469;

3. Organizacijska jedinica 46- "Odjel za obračun i fakturiranje vodnih usluga", voditeljica Manuela Šinko, 042/406 408.

Radna jedinica 5 - "Tehničke službe"

U Radnoj jedinici 5 - "Tehničke službe" obavljaju se djelatnosti upravljanja projektima, pripreme i realizacije investicija, nadzora i analize sustava vodoopskrbe i odvodnje, pripreme, upravljanja i nadzora investicijama u vodoopskrbi i odvodnji te ugovaranja radova s tim u svezi, operativnog katastra i geodetskih poslova, nabave osnovnih sredstava i potrošnog materijala, skladištenja potrošnog materijala (vodovodni materijal, auto dijelovi, uredski materijal i sl.), kao i poslovi javne nabave. Radnom jedinicom 5 - "Tehničke službe" rukovodi Tomislav Šarc, 042/406 405.

Radna jedinica Tehničke službe sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 51 - "Odjel za upravljanje projektima", voditeljica Tamara Leljak, 042/406 468;

2. Organizacijska jedinica 52 - "Odjel tehničke pripreme", voditelj Nikola Habunek, 042/406 427;

3. Organizacijska jedinica 53 - "Odjel za geoinformacijski sustav i katastar", voditelj Damir Knezić, 042/406 438;

4. Organizacijska jedinica 54 - "Odjel za nabavu", voditeljica Martina Behin, 042/406 447.

Radna jedinica 7 - "Komercijalne službe"

U Radnoj jedinici 7 - "Komercijalne službe" obavljaju se djelatnosti ugovaranja priključaka na javne sustave opskrbe pitkom vodom i javne odvodnje otpadnih voda, vodnog redarstva, utvrđivanja količine isporučenih vodnih usluga te naplate i neposredne prisilne naplate potraživanja za isporučene vodne usluge, kao i svi drugi poslovi vezani uz spomenute djelatnosti. Radnom jedinicom 7- "Komercijalne službe" rukovodi Mladen Benjak, 042/406 421.

Radna jedinica 7 - "Komercijalne službe" sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica - odjela i službi:

1. Organizacijska jedinica 75 - "Odjel za ugovaranje priključaka", voditelj Marin Pupavac, 042/406 467;

2. Organizacijska jedinica 76 - "Odjel na očitanje i naplatu", voditelj Bernard Pervan, 042/332 639;

3. Organizacijska jedinica 77 - "Služba vodnog redarstva", vodni redar Miroslav Pižeta,  042/406 430.

Radna jedinica 8 - "Korporativna sigurnost"

U Radnoj jedinici 8 - "Korporativna sigurnost" provode se mjere i aktivnosti za zaštitu ljudi, imovine i informacija kako bi se smanjile prijetnje i osigurao kontinuitet poslovanja kao jedan od temeljnih pretpostavki sigurnog poslovanja Varkom d. o. o . Radnom jedinicom 8 - "Korporativna sigurnost" rukovodi Tomislav Vusić, 042/406 428.

Radna jedinica 8 - "Korporativna sigurnost" sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica - odjela i službi:

1. Organizacijska jedinica 81 - "Odjel za ICT i kibernetičku sigurnost", voditeljica Draženka Zebec, 042/406 429;

2. Organizacijska jedinica 82 - "Odjel za opće i pravne poslove", voditelj Andrija Bedenik, 042/406 409;

3. Organizacijska jedinica 83 - "Unutarnja služba zaštite", voditelj Marko Domislović, 042/406 406;

4. Organizacijska jedinica 84 - "Služba zaštite na radu", voditelj Andon Vlahov, 042/406 426;

5. Organizacijska jedinica 85 - "Služba za unutarnju reviziju i benchmarking", unutarnji revizor Sandra Županić, 042/406 415.

Vrh