Naslovnica / Tvrtka / Organizacija društva

Organizacija društva

Društvo ima slijedeće organizacijske dijelove:

  • sektore
  • radne jedinice
  • organizacijske jedinice

Sektori se sastoje od jedne ili više radnih jedinica koje povezuje obavljanje srodnih ili sličnih djelatnosti sukladno predmetima poslovanja VARKOM d.o.o., odnosno služe povezivanju, koordiniranju ili obavljanju poslova koji su zajednički svim radnim jedinicama i čije je obavljanje potrebno za nesmetano djelovanje VARKOM d.o.o.

Radne jedinice sastoje se od dviju ili više organizacijskih jedinica koje povezuje obavljanje srodnih ili sličnih djelatnosti sukladno predmetima poslovanja VARKOM d.o.o. unutar pojedinog sektora.

Organizacijske jedinice sastavni su dijelovi radnih jedinica u kojima se obavlja uži krug poslova i radnih zadataka srodnih ili sličnih djelatnosti sukladno predmetima poslovanja VARKOM d.o.o.

Sektori u VARKOM d.o.o. su:

1. Tehničko - komercijalni sektor

2. Sektor zajedničkih službi

Radne jedinice u VARKOM d.o.o. su:

1. Radna jedinica 100 - RJ Vodovod

2. Radna jedinica 200 - RJ Kanalizacija

3. Radna jedinica 400 - RJ Zajedničke službe

4. Radna jedinica 500 - RJ Tehničke službe

5. Radna jedinica 700 - RJ Komercijalne službe

Radna jedinica Vodovod

U Radnoj jedinici 100 Vodovod obavljaju se djelatnosti nadzora i upravljanja vodoopskrbnim postrojenjima i sustavom, proizvodnje pitke vode, distribucije pitke vode, te laboratorijske analize pitke vode. Radnom jedinicom Vodovod rukovodi - g. Tomica Božić, 042/262-262.

Radna jedinica Vodovod sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 110 – Nadzor i upravljanje sustavom vodovoda, voditelj g. Davor Soldatek, 042/262-262

2. Organizacijska jedinica 120 – Proizvodnja pitke vode, voditelj g. Goran Furjan, 042/262-263

3. Organizacijska jedinica 130 – Distribucija pitke vode, voditelj g. Vladimir Sopić, 042/262-268

4. Organizacijska jedinica 140 – Laboratorij, voditeljica gđa. Nikolina Novotni-Horčička, 042/332-636

Radna jedinica Kanalizacija

U Radnoj jedinici 200 Kanalizacija obavljaju se djelatnosti održavanja kanalizacijskog sustava, pročišćavanja otpadnih voda, laboratorijske analize otpadnih voda, te interventno održavanje kanalizacijskog sustava. Radnom jedinicom  Kanalizacija rukovodi g. Robert Mukić, 042/350-660.

Radna jedinica Kanalizacija sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 210 – Voditelj održavanja sustava odvodnje g. Sandro Sokol, 042/350-660

2. Organizacijska jedinica 220 – Pročišćavanje otpadnih voda, rukovodi g. Robert Mukić, 042/350-660

3. Organizacijska jedinica 230 – Laboratorij za otpadne vode, voditelj g. Željka Dijanešić, 042/351-235,

4. Organizacijska jedinica 240 – Interventno održavanje kanalizacijskog sustava, poslovođa g. Zlatko Copak, 042/350-660.

Radna jedinica Zajedničke službe

U Radnoj jedinici 400 Zajedničke službe obavljaju se djelatnosti koje služe povezivanju, koordiniranju, ili obavljanju poslova koji su zajednički svim radnim jedinicama i čije je obavljanje potrebno za nesmetano djelovanje VARKOM d.o.o. kao cjeline.

Radna jedinica Zajedničke službe sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 410 – Računovodstvo i financije, rukovodi gđa. Patricija Gregur, 042/406-414

2. Organizacijska jedinica 420 – Opći poslovi, voditelj g. Andrija Bedenik, 042/406-409

3. Organizacijska jedinica 440 – ICT centar, voditelj g. Tomislav Vusić, 042/406-428

Radna jedinica RJ Tehničke službe

U Radnoj jedinici 500 Tehničke službe obavljaju se djelatnosti upravljanja projektima, pripreme i realizacije investicija, te imovinsko-pravnih poslova u svezi toga, nadzora i analize sustava vodoopskrbe i odvodnje, pripreme, upravljanja i nadzora investicijama u vodoopskrbi i odvodnji te ugovaranja radova s tim u svezi, operativnog katastra i geodetskih poslova, te nabave i skladišta osnovnih sredstava i materijala.

Radnom jedinicom Tehničke službe rukovodi Rukovoditelj tehničkih službi g. Tomislav Šarc, 042/406-405

Radna jedinica Tehničke službe sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 510 – Upravljanje projektima, voditeljica gđa. Vesna Tkalčić, 042/406-458

2. Organizacijska jedinica 520 – Tehnička priprema, rukovoditelj tehničkih službi g. Tomislav Šarc, 042/406-405

3. Organizacijska jedinica 530 – Geoinformacijski sustav i katastar, voditelj g. Damir Knezić, 042/406-460

4. Organizacijska jedinica 540 – Nabava, voditeljica gđa. Jadranka Dolgoš, 042/406-433

5. Organizacijska jedinica 550 – Skladište, voditelj g. Luka Šipoš, 042/332-641

6. Organizacijska jedinica 560 – Javna nabava, voditeljica gđa. Sandra Skok, 042/406-441

Radna jedinica RJ Komercijalne službe

U Radnoj jedinici 700 Komercijalne službe obavljaju se poslovi prodaje usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i svi drugi poslovi vezani uz spomenute djelatnosti. Radnom jedinicom 700 Komercijalne službe rukovodi rukovoditelj Komercijalnih službi g. Mladen Benjak, 042/406-421. 

Radna jedinica 700 Komercijalne službe sastoji se od slijedećih organizacijskih jedinica:

1. Organizacijska jedinica 710 - Ugovaranje priključaka, voditelj g. Mladen Benjak, 042/406-421

2. Organizacijska jedinica 720 – Očitanje vodomjera i naplata, voditelj g. Bernard Pervan, 042/332-639

Vrh