Naslovnica / Vodovod / Tvrdoće

Tvrdoće

Često pitanje korisnika javnog vodovoda je kolika je tvrdoća vode za piće, kako bi znali podesiti regulator na perilici posuđa. S obzirom da se za potrebe vodoopskrbe koriste tri različita vodocrpilišta, vrijednosti tvrdoće se kreću u rasponu 16-22 od (njemačkih stupnjeva). Dakle, voda u vodoopskrbnom sustavu je umjereno tvrda do tvrda prema podjeli tvrdoće vode.

Više podataka vezanih uz tvrdoću vode možete pronaći niže u tekstu.

Općenito o tvrdoći vode

Tvrdoća vode je mjerilo kapaciteta vode za njeno reagiranje sa sapunom. Tvrdoj vodi potrebno je više sapuna za stvaranje pjene nego mekoj vodi pa je zbog toga, primjerice za pranje rublja, u tvrdoj vodi potrebno upotrijebiti više detergenta za isti efekt pranja.

Tvrdoću vode čine razni otopljeni ioni metala, uglavnom kalcija i magnezija, koji su ujedno i esencijalni minerali važni za ljudsko zdravlje i neophodni su u prehrani (više o tvrdoći molimo pročitati pod "Sve što vas je ikada zanimalo o vodi za piće").

Kemijskim metodama se određuje ukupna, prolazna, stalna, karbonatna tvrdoća, ali i kalcijeva i magnezijeva tvrdoća. Najčešće tražen podatak je za ukupnu tvrdoću koja se obično izražava u mg/L CaCO3, ali i preko njemačkih, francuskih i engleskih stupnjeva tvrdoće.

Stupnjevi tvrdoće definiraju se na slijedeći način:

1 njemački stupanj tvrdoće = 1 od = 10 mg/L CaO

1 francuski stupanj tvrdoće = 1 of = 10 mg/L CaCO3

1 engleski stupanj tvrdoće = 1 oe = 10 mg/0,7 L CaCO3

Pretvorba pojedinačnih načina izražavanja tvrdoća

Mjerne jedinice

mmol/L

mekv/L

1mg/LCaCO3

1°d

1°e

1°f

1 mmol/L

1

2

100

5,6

7,02

10

1 mekv/L

0,5

1

50

2,8

3,51

5

1mg/LCaCO3

0,01

0,02

1

0,056

0,0702

0,1

1 °d

0,18

0,357

17,8

1

1,25

1,78

1°e

0,14

0,285

14,3

0,798

1

1,43

1°f

0,1

0,2

10

0,56

0,702

1

Prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analizea i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023) maksimalno dopuštena koncentracija nije određena već se za tumačenje dobivenih rezultata koriste preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Prema smjernicama  WHO nema određenih granica za tvrdoću vode vezanih uz zdravlje iako jako tvrda voda zbog okusa i taloženja kamenca u kotlovima i prilikom kuhanja može biti odbojna potrošačima. S druge strane postoje indikacije da meka voda nije preporučljiva za piće zbog lošeg utjecaja na ravnotežu minerala u organizmu, što potvrđuju i sve brojnije studije u posljednje vrijeme.

Podjela vode prema tvrdoći:

VRSTA VODE

NJEMAČKIH STUPNJEVA, 
°d

mg/L CaCO3

Meka

<4

<71,4

Lagano tvrda

4-8

71,4-142,8

Umjereno tvrda

8-18

142,8-321,4

Tvrda

18-30

321,4-535,7

Jako tvrda

>30

>535,7

Vrh