Naslovnica / Tvrtka / Nadzorni odbor

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor VARKOM d.d. broji devet članova, od kojih osam članova bira glavna Skupština Društva, a jednog imenuje Radničko vijeće Društva.

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. tijekom 2024. godine: 

Dana 20. ožujka 2024. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2024. godini, odnosno 12. u mandatu članova izabranih na Skupštini Društva održanoj 02. rujna 2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023. godini, odnosno 11. u mandatu – prihvaćeno
 2. Izvješće komercijalne revizije za 2023. godinu – prihvaćeno
 3. Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu i Odluka o raspodjeli dobiti za 2023. godinu – prihvaćeno
 4. Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 5. Informacija o ostvarenju godišnjih planova za 2023. godinu – prihvaćeno
 6. Izvješće neovisnog revizora prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2023. godinu – prihvaćeno
 7. Izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2023. godinu – prihvaćeno
 8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2024. godinu – prihvaćeno
 9. Informacija o postupku izmjene i dopune Općih i Tehničkih uvjeta VARKOM d.o.o. Varaždin – prihvaćeno
 10. Informacija o održavanju glavne Skupštine VARKOM d.o.o. Varaždin – prihvaćeno
 11. Razno

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. tijekom 2023. godine: 

Dana 28.12.2023. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023. godini, odnosno 11. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom: 

 1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023., odnosno 10. u mandatu – prihvaćeno
 2. Informacija o poslovanju VARKOM-a za razdoblje od 01.01. do 31.10.2023. godine – prihvaćeno
 3. Donošenje Rebalansa financijskog plana za 2023. godinu – prihvaćeno
 4. Donošenje financijskog Plana za 2024. godinu – prihvaćeno
 5. Donošenje Odluke o Planu nabave osnovnih sredstava u 2024. godini – pojedinačna vrijednost veća od 66.361,40 EUR – prihvaćeno
 6. Program razvoja vodne infrastrukture 2024. godine – prihvačeno
 7. Razno

 Dana 19.09.2023. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023. godini, odnosno 10. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023. godini, odnosno 9. u mandatu – prihvaćeno
 2.      Informacija o poslovanju i poslovnom rezultatu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine – prihvaćeno
 3.      Prihvaćanje Rebalansa Plana investicija za 2023. godinu  – prihvaćeno
 4.      Informacija o realizaciji Plana investicija za 2023. godinu u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. godine – prihvaćeno
 5.      Dopuna Plana nabave osnovnih sredstava u 2023. godini – pojedinačna vrijednost veća od 66.361,40 EUR (500.000,00 kn) – prihvaćeno
 6.      Informacija o izmjenama i dopunama Općih i tehničkih uvjeta VARKOM d.o.o. Varaždin – prihvaćeno
 7.      Informacija o stanju projekata UPOV – prihvaćeno
 8.      Informacija o aktivnostima na novoj sistematizaciji VARKOM d.o.o. - prihvaćeno
 9.      Informacija o aktivnostima na pripajanju IVKOM-vode d.o.o. – prihvaćeno
 10.      Informacija o postupanju sukladno uredbama Vlade Republike Hrvatske, i to:
  • Uredba o uslužnim područjima
  • Uredba o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodnih usluga
  • Uredba o vrednovanju učinkovitosti poslovanja isporučitelja vodnih usluga
  • Uredba o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga –  sve prihvaćeno
 11.      Razno

Dana 14.03.2023. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2023. godini, odnosno 9. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2022. godini, odnosno 8. u mandatu – prihvaćeno
 2.      Izvješće komercijalne revizije za 2022. godinu – prihvaćeno
 3.      Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2022. godinu i Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu  – prihvaćeno
 4.      Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 5.      Informacija o ostvarenju godišnjih planova za 2022. godinu – prihvaćeno
 6.      Izvješće neovisnog revizora prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2022. godinuprihvaćeno
 7.      Izvješće o obračunatim, naplaćenim i utrošenim sredstvima naknada za razvoj za 2022. godinu – prihvaćeno
 8.      Donošenje Odluke o izboru revizora za 2023. godinu - prihvaćeno
 9.      Donošenje Odluke o dopuni Plana nabave osnovnih sredstava – pojedinačna vrijednost veća od 66.361,40 eura (500.000,00 kn) za 2023. godinu – prihvaćeno
 10.      Suglasnost na prijedlog izmjena i dopuna Poslovnog plana Varkom d.o.o. za 2023. godinu – prihvaćeno
 11.      Suglasnost na prijedlog Općih i Tehničkih uvjeta Varkom d.o.o. Varaždin - prihvaćeno
 12.      Razno

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2022. godine:

Dana 13.12.2022. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2022. godini, odnosno 8. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Informacija o izboru novog člana Nadzornog odbora Varkom d.o.o.
 2. Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora Varkom d.o.o. u 2022. godini održane 11.10.2022. – prihvaćeno
 3. Prihvaćanje Rebalansa plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) Varkom d.o.o. za 2022. godinu – prihvaćeno
 4. Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) Varkom d.o.o. za 2023. godinu - prihvaćeno
 5. Prihvaćanje Plana nabave osnovnih sredstava – pojedinačna vrijednost veća od 500.000,00 kn – prihvaćeno
 6. Prihvaćanje Plana investicija Varkom d.o.o. za 2023. godinu - prihvaćeno
 7. Razno

 Dana 11.10.2022. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2022. godini, odnosno 7. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2022. godini održane 21.07.2022. – prihvaćeno

2. Informacija o poslovanju Varkom-a za razdoblje od 01.01.2022. – 30.06.2022. godine – prihvaćeno

 1. Realizacija Plana investicija zaključno s 31.08.2022. godiine - prihvaćeno
 2. Prijedlog četverogodišnjeg Plana izgradnje komunalne infrastrukture – prihvaćeno
 3. Informacija o stanju EU projekata u pripremi:
 • AG Ludbreg
 • AG Novi Marof
 • AG Veliki Bukovec
 1. Informacija o stanju EU projekta u provedbi:
 • AG Varaždinske Toplice
 • AG Varaždin (realizacija, mjere poduzete vezano uz obustavu financiranja iz EU – poduzimanja prema nadležnim tijelima PT1, PT2, UT, plan mjera u slučaju daljnje obustave plaćanja) – prihvaćeno
 1. Davanje suglasnosti Upravi društva za raskid Sporazuma broj 446/22 sklopljenog između društva Varkom d.d. (od 01.07.2022. godine Varkom d.o.o.) i GK grupa d.o.o. za izvođenje radova na dogradnji i rekonstrukciji uređaja za pročišćenje otpadnih voda Varaždin - prihvaćeno
 2. Razno

Dana 21.07.2022. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.o.o. u 2022. godini, odnosno 6. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 5. u mandatu – prihvaćeno
 2. Informacija o stanju projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin“ – A-5 DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA UPOV VARAŽDIN – prihvaćeno
 3. Davanje prethodne suglasnosti Upravi Društva za financiranje projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin“ iz vlastitih sredstava - prihvaćeno
 4. Razno

Dana 05.05.2022. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 5. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 4. u mandatu – prihvaćeno
 2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o nagodbi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, VIS Promotex d.o.o., Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d. i Javne ustanove „Gradski stanovi“
 3. Razno

 Dana 08.03.2022. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 4. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Prihvaćanje zapisnika sa 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 3. u mandatu – prihvaćeno
 2.      Izvješće komercijalne revizije za 2021. godinu – prihvaćeno
 3.      Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu i Izvješća o upotrebi dobiti  – prihvaćeno
 4.      Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćena
 5.      Informacija o ostvarenju godišnjih planova za 2021. godinu – prihvaćeno
 6.      Izvješće neovisnog revizora prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2021. godinuprihvaćeno
 7.      Donošenje Odluke o izboru revizora za 2022. godinu - prihvaćeno
 8.      Razno

Dana 25.01.2022. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2022. godini, odnosno 3. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Prihvaćanje zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini održane dana 23.11.2021. godine – prihvaćeno
 2.      Informacija o imenovanju novog člana Nadzornog odbora VARKOM d.d. – prihvaćeno
 3.      Izbor predsjednika Nadzornog odbora VARKOM d.d. – prihvaćeno
 4.      Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2022. godinu te Plana nabave osnovnih sredstava – pojedinačna vrijednost veća od 500.000,00 kn – prihvaćeno
 5.      Prihvaćanje Plana investicija VARKOM d.d. za 2022. godinu – prihvaćeno
 6.      Razno

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2021. godine:

Dana 23.11.2021. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 2. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Prihvaćanje zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini održane dana 26.10.2021. godine - prihvaćeno
 2.      Donošenje Odluke o opozivu dosadašnjeg direktora - prihvaćeno
 3.      Donošenje Odluke o izboru novog direktora Varkom d.d. te sklapanje Ugovora o radu s Upravom – direktorom Varkom d.d. Varaždin - prihvaćeno
 4.      Razno .

 

Dana 26.10.2021. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 1. u mandatu članova izabranih na glavnoj Skupštini Društva održanoj 02.09.2021. godine, sa slijedećim dnevnim redom:

 1.      Informacija o raskidu Ugovora o radu direktora od 31. siječnja 2018. godine zaključenog između Varkom d.d. i dr.sc. Željka Bunića - prihvaćeno
 2.      Informacija o statusu Ugovora s Vindija d.d. Varaždin o predtretmanu industrijskih otpadnih voda, a vezano na upit poslan Hrvatskim vodama Zagreb i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije - prihvaćeno
 3.      Razno .

 

Dana 24.08.2021. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 26. u mandatu postojećeg saziva sa slijedećim dnevnim redom:

 

1.Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 25. u mandatu  - prihvaćeno

 1.      Informacija o poslovanju VARKOM d.d. u razdoblju od 1.1. do 30.06.2021. godine - prihvaćeno
 2.      Donošenje Odluke o dopuni Plana investicija Varkom d.d. za 2021. godinu - prihvaćeno
 3.      Razno

 

 Dana 06.04.2021. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 25. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnik s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 24. u
  mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće neovisnog revizora prema članku  36. i 107. Zakona o vodnim uslugama za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Informacija o nalazu Državne revizije vezano za isplatu naknade za rad članova Nadzornog odbora – informacija prihvaćena

      3.a      Davanje suglasnosti Upravi VARKOM d.d. Varaždin da izvrši upis i uplatu municipalnih obveznica Grada Varaždina u iznosu od 20.000.000,00 kn - prihvaćeno

      4.       Razno

 Dana 09.03.2021. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2021. godini, odnosno 24. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora u 2020. godini, odnosno 23. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2020. prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu i izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 4.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – informacija prihvaćena
 5.        Informacija o ostvarenju godišnjih planova za 2020. godinu – prihvaćeno
 6.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2021. godinu – prihvaćeno
 7.        Prihvaćanje pročišćenog teksta Statuta VARKOM d.d. (dopuna djelatnosti – prijevoz u javnom cestovnom prometu za vlastite potrebe) – prihvaćeno
 8.        Razno

  

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2020. godine:

 

Dana 15.12.2020. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 23. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 22. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Prihvaćanje rebalansa Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje rebalansa Plana investicija VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Prihvaćanje rebalansa plana nabave opreme i objekata vrijednosti veće od 500.000,00 kn za 2020. godinu – prihvaćeno
 5.        Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2021. godinu – prihvaćeno
 6.        Prihvaćanje Plana investicija VARKOM d.d. za 2021. godinu – prihvaćeno
 7.        Prihvaćanje plana nabave opreme i objekata vrijednosti veće od 500.000,00 kn za 2021. godinu – prihvaćeno
 8.        Informacija o Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr. – informacija prihvaćena

 

 

Dana 08.09.2020. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 22. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 21. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće o poslovanju VARKOM d.d. u razdoblju od 01.01. d0 30.06.2020. godine – prihvaćeno
 3.        Informacija o Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina o davanju suglasnosti na sklapanje nagodbe i pripadajuće dokumentacije kojom se integralno rješavaju dugogodišnji sudski sporovi između Grada Varaždina i T&H Invest d.o.o., Prvi faktor d.o.o. u likvidaciji, Vadom ulaganja d.o.o., Varkom d.d., JU „Gradski stanovi“ te odnosi i sporovi sa CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o. i Zajednica ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i dr. – informacija prihvaćena
 4.        Razno

 

Dana 03.03.2020. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2020. godini, odnosno 21. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 7. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 20. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2019. godinu - prihvaćeno

a)      Izvješće o reviziji financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 36. Zakona o vodnim uslugama za 2019. godinu – prihvaćeno

 1.        Prihvaćanje izvješćea o stanju Društva, temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu i Izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 2.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 3.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Informacija o aktualnom stanju u svezi lokacije „Brezje“ (mogućnost zbrinjavanja komunalnog otpada) – informacija prihvaćena

Sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. tijekom 2019. godine:

 

Dana 17.12.2019. godine održana je 7. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 20. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 6. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 19. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Prihvaćanje Plana poslovanja (financijski plan i plan prihoda i rashoda) VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Plana investicija VARKOM d.d. za 2020. godinu – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 29.10.2019. godine održana je 6. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 19. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 18. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora VARKOM d.d. – prihvaćeno
 3.        Informacija o poslovanju VARKOM d.d. – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 27.08.2019. godine održana je 5. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 18. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 4. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 17. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora – nije prihvaćeno
 3.        Dopuna Odluke o nabavi osnovnih sredstava vrijednosti veće od 500.000,00 kn (dogradnja zgrade baždarnice RJ Vodovod) – prihvaćeno
 4.        Razno

 

Dana 28.05.2019. godine održana je 4. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 17. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 16. u mandatu - prihvaćeno
 2.        Izvješće o reviziji financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu s člankom 207a Zakona o vodama za 2018. godinu – prihvaćeno
 3.        Razno

 

Dana 09.04.2019. godine održana je 3. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 16. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 15. u mandatu - prihvaćeno
 2.        Informacija i donošenje Odluke u svezi zahtjeva za povrat jamstva za ozbiljnost ponude – prihvaćeno
 3.        Razno

 

Dana 12.03.2019. godine održana je 2. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 15. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 14. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Izvješće komercijalne revizije za 2018.godinu – prihvaćeno
 3.        Prihvaćanje Izvješća o stanju Društva, temeljnih financijskih Izvještaja za 2018.godinu i Izvješća o upotrebi dobiti – prihvaćeno
 4.        Prihvaćanje konsolidiranih financijskih izvještaja za 2018. godinu za VARKOM-grupu – prihvaćeno
 5.        Informacija o otpisu spornih i nenaplativih potraživanja – prihvaćeno
 6.        Donošenje Odluke o izboru revizora za 2019. godinu – prihvaćeno
 7.        Razno

 

Dana 29.01.2019. godine održana je 1. sjednica Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2019. godini, odnosno 14. u mandatu postojećeg saziva, sa slijedećim dnevnim redom:

 

 1.        Prihvaćanje zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora VARKOM d.d. u 2018. godini, odnosno 13. u mandatu – prihvaćeno
 2.        Informacija o poslovanju VARKOM d.d. Varaždin – informacija prihvaćena
 3.        Davanje suglasnosti Upravi Društva za raskid Ugovora o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije BREZJE – prihvaćeno
 4.        Dopuna Odluke o nabavi osnovnih sredstava pojedinačne vrijednosti veće od 500.000,00 kn (oprema za asfaltiranje) – prihvaćeno
 5.        Razno
Vrh