Naslovnica / Servisne informacije / Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj. 25/2013, i 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze utvrđene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informacijama u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pravo na informaciju odnosno ponovnu uporabu informacija u VARKOM d.o.o., kao tijelu javne vlasti, ostvaruje se podnošenjem usmenog zahtjeva ili ispunjavanjem obrasca, koji se može poslati:

  •        putem pošte na adresu VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15
  •        na telefaks broj 042/212-115
  •        elektroničkom poštom na adresu : info@varkom.com
  •        donijeti osobno u VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15, OJ „Opći poslovi“ – urudžbeni zapisnik

Službenik za informiranje je Andrija Bedenik.

Zahtjev za informacije
21. lipnja 2017. 61,5 KB
Godisnje izvjesce Varkom 2020
28. siječnja 2021. 211,33 KB
Vrh