Naslovnica / Tvrtka / Politika sigurnosti vode za piće

Politika sigurnosti vode za piće

Politika sigurnosti opskrbe vodom za piće temelj je poslovnog procesa u RJ Vodovod - Varkom d.o.o ., Varaždin. Poslovni uspjeh počiva na stalnom podizanju svijesti o važnosti provođenja preventivnih mjera koje će osigurati zdravstvenu ispravnost i sigurnost vode za piće.

Svi zaposlenici u svom segmentu rada poštuju načela struke, zakonske propise Republike Hrvatske i propise društva te se njihov cjelokupni rad temelji na međusobnoj suradnji u svrhu ostvarivanja završnog cilja. 

Naš završni cilj je zadovoljan potrošač.

Radi neprekinutosti ostvarenja naših ciljeva i postizanja zadovoljstva naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana - vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, odlučili smo se za uvođenje preventivnog sustava samokontrole temeljenog na načelima HACCP-a. Prema odredbama Zakona o hrani (NN 46/07) te normi ISO 22000:2005, uspostavili smo i provodimo redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje i distribucije vode za piće provedbom HACCP sustava, kao nadopunu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) je sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji tijekom pripreme, proizvodnje, skladištenja i distribucije vode za piće mogu izravno ili neizravno utjecati na njezinu kvalitetu i zdravstvenu ispravnost.

U tom cilju provodimo slijedeću politiku sigurnosti vode za piće:

- Udovoljavanje pravnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
- Predviđanje opasnosti i rizika u svim fazama procesa te njihovo otklanjanje
- Poduzimanje preventivnih mjera prije nastanka problema, odnosno nesukladnosti
- Aktivno sudjelovanje svih zaposlenika u procesu proizvodnje i distribucije te briga o zdravstvenoj sigurnosti vode za piće
- Stalno podizanje kvalitete
- Smanjenje broja pritužbi korisnika
- Smanjenje troškova proizvodnje i distribucije kroz analize
- Smanjenje rasipa energenata
- Povećanje zadovoljstva korisnika
- Sustavno i temeljito provođenje politike higijene u svim procesima

Uprava društva svjesna je da politiku upravljanja sigurnosti vode za piće treba predstaviti kao zajednički napor svih u postizanju najviše razine kvalitete proizvoda i usluga te osigurati da je politika dostupna zaposlenicima na svim razinama.

Naš HACCP sustav je osmišljen tako da nas vodi ka neprekidnom poboljšanju pri čemu se sustav, uključujući i ovu politiku provjerava minimalno jednom godišnje.

Vrh