Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Varaždin

Korisnik:

VARKOM d.d.
Adresa: Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, Hrvatska
Tel: +385 (0)42 406 406
Fax: +385(0) 42 212 115
Web stranica: www.varkom.com
E-mail: info@varkom.com

Posredničko tijelo razine 1:

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb
Tel: 01/3717-111 (centrala)
Faks: 01/3717-149
Web stranica:www.mzoip.hr

Posredničko tijelo razine 2:

HRVATSKE VODE
Adresa: Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
Tel: 01/6307-333
E-mail: voda@voda.hr
Web stranica:www.voda.hr/hr


Vrh