Naslovnica / EU projekti / Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda / Aglomeracija Varaždinske Toplice

Aglomeracija Varaždinske Toplice


Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) objavljuju se građevinske dozvole na mrežnim stranicama Korisnika projekta.

Lokacijske dozvole:


Vrh