Naslovnica / R.J. Kanalizacija
21
lip

R.J. Kanalizacija
21.06.2017

R.J. “ Kanalizacija “ Varaždin obavlja poslove sakupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda putem javnog kanalizacijskog sustava, pročišćavanje i ispuštanje u prijamnik, obrade mulja koji nastaje u procesu njihovog pročišćavanja i poslove odvodnje oborinskih voda sa područja grada Varaždina putem sustava javne odvodnje, a sve prema Odluci o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda ovjavljenoj u Službenom vjesniku grada Varaždina ( S.V. br.4/97 od 20. studenog 1997. godine. ), kao i održavanje svima nam dragih i lijepih gradskih fontana.

R.J. je organizirana na način da postoje četri tehnološki neovisne cjeline i to:
1.O.J. 210 –“ Redovno održavanje sustava kanalizacije “
2.O.J. 220 –“ Održavanje uređaja za pročišćavanje “
3.O.J. 230 –“ Laboratorij za otpadne vode “
4.O.J. 240 “ Investiciono održavanje kanalizacijskog sustava “

Nabavkom novih specijalnih vozila R.J. „ Kanalizacija „ koja posluje u sklopu društva VARKOM d.d. postaje jedna od najopremljenijih ( obzirom na obim održavanja i veličinu kanalizacijske mreže ) komunalnih društava po pitanju sustavnog održavanja odvodnog sustava. Time je završeno doba kada se javna kanalizacijska mreža čistila i održavala na način provlačenja posebnih sajli i lopatica, te se isto u potpunosti radilo ručno. Nova specijalna vozila omogućavaju da se javna kanalizacija održava na najsuvremeniji način sustavom čišćenja pod visokim ( 120 – 200 bara) tlakom specijalnim mlaznicama ( shema čišćenja ). Takve mlaznice omogućavaju ( obzirom na svoju geometriju) da se talog u kanalskoj cijevi po potrebi samo probije ili da se kompletan talog koji nastaje u njoj očisti te ispumpa. Spomenuto najnovije vozilo je uz navedene poslove opremljeno i najsuvremenijom opremom za čišćenje tijela slivnika, te ispiranja spoja slivnika sa vanjskom kanalizacijom. Radi se o posebnom sustavu rada pumpi koje omogućavaju istovremeni rad vakum pumpe za usisavanje taloga u slivniku, te čišćenje istog pod visokim tlakom specijalnim mlaznicama. Specijalno vozilo opremljeno je i sustavom za rad u zimskim uvjetima, što je novost na tržištu, obzirom da sustavi za čišćenje kanalizacije ovakvog tipa nisu do sada bili u mogućnosti izlaziti na intervencije ukoliko je vanjska temperatura bila ispod nule..

Ovakva tehnička opremljenost nužna je iz razloga što se javni odvodni sustav širi i postaje možemo reći i županijski, obzirom da smo u 2006. godini priključili i zapadne dijelove Županije Varaždinske ( Sračinec, Majerje, Petrijanec ), kao i dijelove Općine Trnovec.

Tako povećan sustav odvodnje otpadne vode dosegao je dužinu od preko 170 km vanjske mreže, te preko 5500 slivnika za odvodnju oborinske vode. Sustavno održavanje čistoće javne kanalizacije provodi se planski, tako da se u suradnji sa komunalnim odjelom grada Varaždina svake godine izrađuje plan održavanja iste kao i plan čišćenja sustava za odvodnju oborinskih voda. Treba napomenuti da se u okvirima proračunskih sredstava koje grad Varaždin odvaja za čišćenje slivnika, svake godine pokušava očistiti što veći broj istih, te sanirati postojeće kao i izgraditi nove što obzirom na planirana sredstva nije i uvijek lagano.

Kupovinom novih vozila namijenjenih u djelatnosti održavanja sustava za odvodnju otpadne vode dokazujemo naprednost i konstantnu brigu za poboljšanje uvjeta i učinka rada. U nabavku novih vozila Varkom je u periodu 2002. - 2010. godine uložio preko 7.500.000,00 kn.

Treba napomenuti da su sva novo nabavljena specijalna vozila i ostali strojevi u skladu sa najnovijim tehničkim a pogotovo ekološkim standardima što je i obveza VARKOM-a kao nositelja standarda ISO 9001:2008 kao i ISO 14000:2004.

Visoke standarde održavanja sustava za odvodnju otpadne vode moguće je postići sustavni ulaganjem u opremljenost, ali i uz stručnost i marljivost savjesnih radnika koji rade na istom. Potrebno je istaći da je trenutno u R.J. „ Kanalizacija „ zaposleno 47 radnika koji uz poslove koji smo naveli rade i druge. Tako u djelatnosti imamo i pročišćavanje otpadnih voda, te ovlaštenog laboratorija za ispitivanje otpadnih voda, koji svi zajedno 24 sata neprekidno brinu o kvaliteti otpadnih voda koje vraćamo prirodi. Tako se naš slogan „ Za zdravu vodu u svakom trenutku „ ponovo potvrđuje u svojoj izvornosti.

Cijenjene građane grada Varaždina podsjećamo da se za sve probleme iz domene odvodnje otpadnih voda ( javne kanalizacijske mreže – vanjske kanalizacije, te priključaka na istu, kao i čišćenje septičkih jama - cjenik ) mogu obratiti na dežurni ( 00 – 24 sata ) telefon 042/ 350 – 660 ( naslovnica WEB-stranice VARKOM-a )

Vrh