Naslovnica / Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
29
tra

Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
29.04.2022

Na temelju Odluke o prodaji osnovnih sredstava od  28. travnja 2022. godine, VARKOM d.d.,

OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 29. travnja 2022. godine objavljuje

 

POZIV ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE DRAŽBE (LICITACIJE)

 

Javna dražba će se održati dana 10. svibnja 2022. godine (utorak) na adresi sjedišta VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića, s početkom u 12:00.

Predmet prodaje su osnovna sredstva kako slijedi:

Red. broj NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA VRSTA OSNOVNOG SREDSTVA godina proizvodnje radnih sati prijeđeno kilometara cijena u HRK (bez PDV)
1. PEUGEOT „Partner“ 1.6 HDI gospodarsko vozilo 2016.   261002 40.400,00
2. RENAULT „Kangoo“ 1.5 Dci Comfort osobno vozilo 2011.   131376 40.000,00
3. RENAULT „Kangoo“ 1.5 Dci Expression osobno vozilo 2010.   145317 30.000,00
4. RENAULT „Kangoo“ 1.5 Dci Expression osobno vozilo 2010.   262820 20.000,00
5. IVECO „Daily“ 35C15 teretno vozilo 2002.   194043 9.000,00
6. MAN L87 18.224 cisterna za prijevoz fekalija 1999.   183839 82.000,00
7. NEW HOLLAND „LB 115B“ rovokopač 2006. 11404    200.000,00
8. ZETOR 5245 traktor 1994. 11253   30.000,00


Osnovna sredstva ponuđena na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. 7. i 8. mogu se pregledati 6. svibnja 2022. godine (petak) od 9:00 do 10:00, na lokaciji Varaždin, Janka Jurkovića 68 – RJ „Vodovod“, a osnovna sredstva ponuđena na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojevima 5.i 6. mogu se pogledati istog datuma od 11:00 do 12:00 na lokaciji Varaždin, Motičnjak 11 – RJ „Kanalizacija. 

Početne cijene osnovnih sredstava su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost te je kupac dužan platiti 25% poreza na dodanu vrijednost na izlicitiranu cijenu.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 5% početne cijene za pojedino osnovno sredstvo. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koju se osnovno sredstvo plaća jamčevina.

Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino osnovno sredstvo, a ne pristupi javnoj dražbi, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine se mogu uplatiti virmanom (uplata mora biti provedena najkasnije 9. svibnja 2022. godine do 12:00) na račun VARKOM d.d., Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847  za osnovno sredstvo za koju osoba namjerava licitirati. U pozivu na broj potrebno je naznačiti naziv osnovnog sredstva.

Tijekom javne dražbe početne cijene mogu se podizati za minimalni iznos od 1.000,00 HRK.

Osoba koja izlicitira određeno osnovno sredstvo dužna je u roku od 3 dana od dana održavanja javne dražbe, dakle najkasnije u petak, 13. svibnja 2022. godine, uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja predmetnih osnovnih sredstava  vrši se po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Izlicitirana osnovna sredstva isporučiti će se nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, na račun VARKOM d.d. Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je izlicitirala osnovno sredstvo.

Ukoliko se izlicitirana osnovna sredstva ne preuzmu u roku od 7 (sedam) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 50,00 HRK za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine za osobe koje nisu izlicitirale niti jednu grupu izvršiti će se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja javne dražbe uz dostavu broja računa uplatitelja.

Sve dodatne informacije o predmetnoj javnoj dražbi zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 13:00 do 14:00 sati kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 02.svibnja 2022. godine.

VARKOM d.d.

d i r e k t o r:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

2022 4 29 Prodaja vozila
29. travnja 2022. 121,62 KB
Vrh