Naslovnica / Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
26
svi

Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe (licitacije)
26.05.2020

VARKOM d.d.

Na temelju Odluke o prodaji osnovnih sredstava od  25. svibnja 2020. godine, VARKOM d.d., OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, objavljuje

POZIV ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE DRAŽBE (LICITACIJE)

Javna dražba će se održati dana 4. lipnja 2020. godine (četvrtak) na adresi sjedišta VARKOM d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića, s početkom u 12:00.

Predmet prodaje su osnovna sredstva kako slijedi:

redni broj NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA VRSTA OSNOVNOG SREDSTVA godina proizvodnje radnih sati prijeđeno kilometara cijena u HRK (bez PDV)
1. New Holland KB115B-4PS rovokopač 2006. 8097 97.000,00
2. MAN 18.224 LC  cisterna za prijevoz fekalija 1999. 183839 114.000,00
3. Schliesing 235 MX drobilica drva 2008. 149 126.000,00

Osnovna sredstva ponuđena na prodaju ovim Pozivom mogu se pregledati 1. lipnja 2020. godine (ponedjeljak) i 2. lipnja 2020. godine (utorak) od 8:00 do 9:00 sati, na lokaciji Varaždin, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 67/A – RJ „Kanalizacija. 

Početne cijene osnovnih sredstava su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost te je kupac dužan platiti 25% poreza na dodanu vrijednost na izlicitiranu cijenu.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 5% početne cijene za pojedino osnovno sredstvo. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koju se osnovno sredstvo plaća jamčevina.

Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino osnovno sredstvo, a ne pristupi javnoj dražbi, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine se mogu uplatiti virmanom (uplata mora biti provedena najkasnije 3. lipnja 2020. godine do 12:00) na račun VARKOM d.d., Privredna banka Zagreb IBAN HR6623400091510184087  za osnovno sredstvo za koju osoba namjerava licitirati. U pozivu na broj potrebno je naznačiti naziv osnovnog sredstva.

Tijekom javne dražbe početne cijene mogu se podizati za minimalni iznos od 500,00 HRK.

Osoba koja izlicitira određeno osnovno sredstvo dužna je u roku od 5 dana od dana održavanja javne dražbe, dakle najkasnije u utorak, 9. lipnja 2020. godine, uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja osnovnih sredstava vrši se po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Izlicitirana osnovna sredstva isporučiti će se nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, na račun VARKOM d.d. Privredna banka Zagreb IBAN HR6623400091510184087.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je izlicitirala osnovno sredstvo.

Ukoliko se izlicitirana osnovna sredstva ne preuzmu u roku od 7 (sedam) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 50,00 HRK za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine za osobe koje nisu izlicitirale niti jednu grupu izvršiti će se najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja javne dražbe uz dostavu broja računa uplatitelja.

Sve dodatne informacije o predmetnoj javnoj dražbi zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 13:00 do 14:00 sati kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 26.svibnja 2020. godine.

VARKOM d.d.

d i r e k t o r:

dr.sc. Željko Bunić

Varkom prodaja vozila 2020 oglas web1
26. svibnja 2020. 212,99 KB
Vrh