Naslovnica / Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe - licitacija
26
ruj

Poziv za prodaju osnovnih sredstava putem javne dražbe - licitacija
26.09.2022

Na temelju Odluke o prodaji osnovnih sredstava od  23. rujna 2022. godine, VARKOM d.o.o.,

OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 26. rujna 2022. godine objavljuje

POZIV ZA PRODAJU OSNOVNIH SREDSTAVA PUTEM JAVNE DRAŽBE (LICITACIJE)

Javna dražba će se održati dana 7. listopada 2022. godine (petak) na adresi sjedišta VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića, s početkom u 11:00.

Predmet prodaje su osnovna sredstva kako slijedi:

redni broj  naziv osnovnog sredstva namjena osnovnog sredstva godina proizvodnje radni sati prijeđeno kilometara početna cijena u HRK
(bez PDV)
1. PEUGEOT „Partner“
1.6 HDI
gospodarsko vozilo 2016.    261002 32.000,00
2. RENAULT „Kangoo“
1.5 Dci Comfort
osobno vozilo 2011.   133888 28.000,00
3. RENAULT „Kangoo“
1.5 Dci Expression
osobno vozilo 2010.   146134 17.000,00
4. RENAULT „Kangoo“
1.5 Dci Expression
(neregistriran)
osobno vozilo 2010.   262821 12.000,00
5. MAN L87 18.224
(neregistriran)
cisterna za prijevoz fekalija 1999.   183839 73.200,00
6. NEW HOLLAND „LB 115B“ rovokopač 2006. 11404    132.000,00

Osnovna sredstva ponuđena na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4. i 6. mogu se pregledati 3. listopada 2022. godine (ponedjeljak) od 9:00 do 10:00, na lokaciji Varaždin, Janka Jurkovića 68 – RJ „Vodovod“, a osnovno sredstvo ponuđeno na prodaju ovim Pozivom pod rednim brojem 5. može se pogledati istog datuma od 11:00 do 12:00 na lokaciji Varaždin, Motičnjak 11 – RJ „Kanalizacija.

Početne cijene osnovnih sredstava su bez uključenog poreza na dodanu vrijednost te je kupac dužan platiti 25% poreza na dodanu vrijednost na izlicitiranu cijenu.

Pravo sudjelovanja imaju sve osobe uz obvezu uplate jamčevine/pologa u iznosu od 5% početne cijene za pojedino osnovno sredstvo. Prilikom uplate potrebno je obavezno naznačiti za koju se osnovno sredstvo plaća jamčevina.

Osoba koja uplati jamčevinu za pojedino osnovno sredstvo, a ne pristupi javnoj dražbi, smatra se da je odustala od kupovine i time gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Jamčevine se mogu uplatiti virmanom (uplata mora biti provedena najkasnije 6. listopada 2022. godine do 12:00) na račun VARKOM d.o.o., Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847  za osnovno sredstvo za koju osoba namjerava licitirati. U pozivu na broj potrebno je naznačiti naziv osnovnog sredstva.

Tijekom javne dražbe početne cijene mogu se podizati za minimalni iznos od 1.000,00 HRK.

 

Osoba koja izlicitira određeno osnovno sredstvo dužna je u roku od 3 dana od dana održavanja javne dražbe, dakle najkasnije u ponedjeljak, 10. listopada 2022. godine, uplatiti izlicitirani iznos, u suprotnom se smatra da je odustala od kupnje te gubi pravo na povrat jamčevine.

Prodaja predmetnih osnovnih sredstava  vrši se po načelu „VIĐENO-KUPLJENO“ što isključuje mogućnost naknadnog ulaganja prigovora po bilo kojoj osnovi.

Izlicitirana osnovna sredstva isporučiti će se nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, na račun VARKOM d.o.o. Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847.

Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je izlicitirala osnovno sredstvo.

Ukoliko se izlicitirana osnovna sredstva ne preuzmu u roku od 7 (sedam) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 50,00 HRK za svaki naredni dan.

Povrat jamčevine za osobe koje nisu izlicitirale niti jednu grupu izvršiti će se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja javne dražbe uz dostavu broja računa uplatitelja.

Sve dodatne informacije o predmetnoj javnoj dražbi zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 13:00 do 14:00 sati kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 26.rujna 2022. godine.

VARKOM d.o.o.

d i r e k t o r:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

Vrh