Naslovnica / Poziv za medije na otvaranje gradilišta na podprojektu DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – GRAD VARAŽDIN I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE
21
svi

Poziv za medije na otvaranje gradilišta na podprojektu DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – GRAD VARAŽDIN I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE
21.05.2018

Dana 21. svibnja 2018. godine otvorenjem gradilišta u naselju Črnec Biškupečki, Grad Varaždin započet će realizacija četvrtog podugovora projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin". Ovim otvaranjem gradilišta kreće realizacija ugovora A-1. DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE – GRAD VARAŽDIN I SANACIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE. 
Ovo je nastavak projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ ukupne vrijednosti 855,8 milijuna kuna (s PDV-om), dok iznos financijske potpore EU iznosi 488,7 milijuna kuna.

Izvoditelj: 
Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, Slovenija i Projektgradnja d.o.o., Vrbska 3, Gornja Vrba, Hrvatska

Ugovoreni iznos radova: 66.8111.595,75 kuna.

Rok dovršenja: 39 mjeseci

Kratki opis projekta: 
Ovim je ugovorom predviđena izgradnja 15.207 metara gravitacijskih cjevovoda, 4.456 metara gravitacijskih kolektora mješovite odvodnje, 2.653 metra tlačnih cjevovoda, 7 crpnih stanica, 1 retencijski bazen, 564 metra rasteretnog kanala te sanacija 2.654 metra kolektora mješovitog sustava odvodnje

aglomeracija 2018 05 21
28. veljače 2019. 277,67 KB
Vrh