Naslovnica / POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - REVIZIJA POSLOVANJA za poslovnu godinu 2024
19
vlj

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - REVIZIJA POSLOVANJA za poslovnu godinu 2024
19.02.2024

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave - REVIZIJA POSLOVANJA za poslovnu godinu 2024. za VARKOM d.o.o. Varaždin

Predmet nabave je usluga kompletne revizije poslovanja za 2024. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20), Zakonu o reviziji (NN 127/17), Zakonu o vodnim uslugama čl. 36. (NN 66/19) i ostalim pratećim podzakonskim propisima.

Poziv da dostavu ponuda 8 24
19. veljače 2024. 305,64 KB
Vrh