Naslovnica / Početak radova na državnoj cesti D-3
09
svi

Početak radova na državnoj cesti D-3
09.05.2019

Dana 6. svibnja 2019. godine u sklopu realizacije ugovora A-4. Dogradnja sustava odvodnje – Općina Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki započinju radovi na državnoj cesti D-3 (GP Goričan – Čakovec – Varaždin – Zagreb – Karlovac – Rijeka), na dionici Turčin – Seketin. Predviđeni završetak radova je 30. listopada 2019. godine.
U vrijeme trajanja radova u radnom vremenu gradilišta bit će privremena regulacija prometa, a nakon završetka radnog vremena gradilišta rov će biti potpuno zatrpan i saniran kako bi se omogućilo odvijanje prometa bez dodatne regulacije prometa.
Radno vrijeme gradilišta bit će svaki dan od 7.00 do 17.00 sati, a radnim subotama od 7.00 do 15.00 sati. 

Vrh