Naslovnica / Oglas za popunjavanje više radnih mjesta - Računovodstvo i financije
23
sij

Oglas za popunjavanje više radnih mjesta - Računovodstvo i financije
23.01.2024

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta

1. KNJIGOVOĐA III ZA OBRAČUN PLAĆA  -  1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: SSS - VŠS       
 •         smjer: ekonomski
 •         radno iskustvo: 2 do 5 godina na poslovima: unošenja podataka za obračun plaća u računalo, refundiranja naknade za vrijeme bolovanja, izrađivanja JOPPD obrazac prilikom svake isplate plaće, vođenja analitičke evidencije plaća, obrađivanja plaća i doprinose iz i na plaće
 •         posebni zahtjevi:

-  poznavanje rada na računalu

-  samostalnost u radu, analitičnost i komunikativnost

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseca.

 

2. KNJIGOVOĐA III ZA DOBAVLJAČE -  1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: SSS - VŠS
 •         smjer: ekonomski
 •         radno iskustvo: 2 do 5 godina na poslovima: kontiranja i knjiženja ulaznih računa i izvoda banaka, kontroliranje popratne dokumentacije, pripremanja računa za knjiženje na temeljnicu, mjesečno usklađivanje stanja na avansima i dnevno praćenje obveze prema dobavljačima i utvrđivanje otvorenih stavki
 •         posebni zahtjevi:

-  poznavanje rada na računalu

-  samostalnost u radu, analitičnost i komunikativnost

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka odsutne radnice.

 

 3. OČITAČ VODOMJERA - 2 izvršitelja

 Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati: 

 •         stručna sprema: SSS
 •         smjer: tehnički, strojarski, opći
 •         radno iskustvo: nije potrebno
 •         posebni zahtjevi:

-  posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta ovisno za koje radno mjesto se prijavljuju: 

 •         presliku završne svjedodžbe srednje škole ili fakulteta – radna mjesta od 1 do 3
 •         presliku važeće vozačke dozvole – radno mjesto 3
 •         dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica) – radna mjesta  1 do 2.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana  preporučeno poštom dostavite na adresu:

VARKOM d.o.o., OJ – Odjel za opće i pravne poslove, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto __________________ “.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VARKOM d.o.o.

Vrh