Naslovnica / Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
03
svi

Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
03.05.2022

VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

 

O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta

  

1. INTERNI REVIZOR - 1 izvršitelj

 Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: VSS
 •         smjer: ekonomski
 •         radno iskustvo: 5 (pet) godina u struci
 •         posebni zahtjevi:

- min. 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima u području financija i računovodstva

- min. 1 (jedna) godina radnog iskustva na poslovima revizije

- položen ispit za ovlaštenog internog revizora – specijalist za područje gospodarstva

- napredno poznavanje rada na računalu

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- analitičke, komunikacijske i organizacijske vještine

- otvorenost za promjene, savjesnost i orijentacija za postizanje rezultata

- organizacijske sposobnosti

- samostalnost u radu

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

2. VODNI REDAR - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: VŠS
 •         smjer: građevinski, upravni
 •         radno iskustvo:2 (dvije) godine u struci
 •         posebni zahtjevi:

- poznavanje propisa iz vodnog gospodarstva i propisa iz upravnog prava

- poznavanje rada na računalu

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- komunikativnost i organizacijske sposobnosti

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

3. INŽENJER U GIS I KATASTRU - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: VŠS - VSS
 •         smjer: građevinski, geodetski
 •         radno iskustvo:2 (dvije) godine u struci
 •         posebni zahtjevi:

- sposobnost povezivanja elemenata iz različitih područja struke

- poznavanje rada na računalu (obavezno Auto CAD i Visual Basic for Applications)

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- komunikativnost i organizacijske sposobnosti

- samostalnost u radu

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.  

4. INŽENJER ZA ELEKTROTEHNIČKE SUSTAVE - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: VŠS - VSS
 •         smjer: elektrotehnički
 •         radno iskustvo:3 (tri) godine u struci
 •         posebni zahtjevi:

- radno iskustvo na području elektroenergetike i/ili automatizacije

- poznavanje rada na računalu (CAD, Office, Eplan)

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- komunikativnost i organizacijske sposobnosti

- samostalnost u radu

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 

5. ČISTAČICA - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: NSS
 •         radno iskustvo:min. 1 (jedna) godine na istim poslovima
 •         posebni zahtjevi:

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

6. ČUVAR - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: SSS
 •         radno iskustvo:min. 1 (jedna) godine u struci
 •         posebni zahtjevi:

- položeni ispit za čuvara

- posjedovanje čuvarske iskaznice

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

7. SALDA KONTI KUPACA - PRIPRAVNIK - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •         stručna sprema: SSS
 •         smjer: ekonomski
 •         radno iskustvo: bez radnog iskustva u struci
 •         posebni zahtjevi:

- nezaposlena osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za  

  zapošljavanje

- poznavanje rada na računalu

- komunikativnost

- samostalnost u radu

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta ovisno za koje radno mjesto se prijavljuju:

 •         presliku završne svjedodžbe ili diplome – radna mjesta od 1. do 7.
 •         dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) – radna mjesta od 1. do 7.
 •         presliku važeće vozačke dozvole – radna mjesta od 1. do 5.
 •         potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih- radno mjesto 7.
 •         presliku uvjerenja o položenom ispitu za ovlaštenog internog revizora- specijalist za područje gospodarstva – radno mjesto 1.
 •         preslika uvjerenja o položenom ispitu za čuvara – radno mjesto 6.

 

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana dostavite na adresu:

 

VARKOM d.d., OJ „Opći poslovi“, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin ili na e-mail: aploh@varkom.coms naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto __________________ “.

VARKOM d.d.

Vrh