Naslovnica / Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
14
pro

Oglas za popunjavanje više radnih mjesta
14.12.2021

VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

O G L A S za popunjavanje  više radnih mjesta

1. POMOĆNI RADNIK - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •        stupanj: II (PKV)
 •        radno iskustvo:nije potrebno
 •        posebni zahtjevi:

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- osposobljenost za obavljanja poslova niskogradnje

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

2. POMOĆNI ZIDAR - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •        stupanj: II- III (PKV – KV)
 •        smjer: građevinski
 •        radno iskustvo: nije potrebno
 •        posebni zahtjevi:

- osposobljenost za obavljanja poslova niskogradnje

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

3. VOZAČ TERETNOG VOZILA - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •        stupanj: IV (SSS)
 •        smjer: prometni
 •        radno iskustvo:1 godina
 •        posebni zahtjevi:

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „C“ i „E“ kategorije

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

4. VODOINSTALATER MAJSTOR - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 •        stupanj: IV – V (SSS – VKV)
 •        smjer: strojarski - vodoinstalater
 •        radno iskustvo:nije potrebno
 •        posebni zahtjevi:

- posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije

- osposobljenost za obavljanja poslova niskogradnje

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta ovisno za koje radno mjesto se prijavljuju: presliku svjedodžbe, dokaz o stečenom radnom iskustvu, presliku važeće vozačke dozvole.

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom u roku od 8 dana dostavite na adresu:

VARKOM d.d., OJ „Opći poslovi“, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin ili na e-mail: aploh@varkom.coms naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto __________________ “.

                                                                                                                                                                                                                            

VARKOM d.d.

Vrh