Naslovnica / Oglas za popunjavanje - kontrolor analitičar poslovanja
19
srp

Oglas za popunjavanje - kontrolor analitičar poslovanja
19.07.2022

VARKOM d.o.o. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj objavljuje

O G L A S za popunjavanje radnog mjesta

 

1. KONTROLOR – ANALITIČAR POSLOVANJA - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

  •         stručna sprema: VSS
  •         smjer: ekonomski
  •         radno iskustvo: 5 (pet) godina
  •         posebni zahtjevi:

- iskustvo u radu na rukovodećim radnim mjestima u području financija i računovodstva

- poznavanje rada na računalu

- samostalnost u radu

- komunikativnost

 Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca.

 Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta i to: 

  •         presliku diplome
  •         dokaz o stečenom radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – e-radna knjižica).

Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i potrebnom dokumentacijom u roku od 8 dana dostavite na adresu:

VARKOM d.o.o., OJ „Opći poslovi“, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin ili na e-mail: aploh@varkom.com s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto „kontrolor - analitičar poslovanja “.

                                                                                                         

VARKOM d.o.o.

Vrh