Naslovnica / Oglas javno nadmetanje - prodaja rabljenog osobnog vozila
05
ruj

Oglas javno nadmetanje - prodaja rabljenog osobnog vozila
05.09.2023

Varaždin, 05.09.2023.

              Temeljem članka 13. Društvenog ugovora VARKOM d.o.o., te Odluke o prodaji osnovnog sredstva koju je 05.09.2023. godine donio direktor, Bruno Ister, dipl.ing.el., VARKOM d.o.o. OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, dana 05.09.2023. godine, objavljuje

JAVNO NADMETANJE za prodaju osobnog vozila

 

1. Predmet prodaje je:

Marka i tip vozila: OPEL, model „Grandland X“, tip Enjoy 1.5 CDTI,

Vrsta: osobno

Snaga motora: 96 kW

Boja vozila: siva s efektom

Broj šasije: W0VZCYHZ6KS175155

Godina proizvodnje: 2019. g.

Prijeđeni kilometri: 82728 km (na dan 05.09.2023.)

Datum prve registracije: 04.06.2019. god.

Registrirano do: 04.06.2024. god.

Početna cijena: 9.800,00 EUR (slovima: devettisućaosamsto EUR) + PDV.

(dalje u tekstu: osobno vozilo)

2. Potencijalni ponuditelji mogu pregledati osobno vozilo dana 08.09.2023. godine od 9:00 do 10:00 sati, na lokaciji Varaždin, Janka Jurkovića 68 – VARKOM d.o.o., RJ „Vodovod“.

3. Uvjeti i način prodaje:

3.1. Osobno vozilo prodaje se po sistemu »kupljeno – viđeno«, a što isključuje sve naknadne prigovore po bilo kojoj osnovi.

3.2. Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe. Ponuditelji u ponudi moraju navesti svoje podatke (ako su fizičke osobe presliku osobne iskaznice, a pravne osobe izvornik izvatka iz sudskog registra te dokaz o financijskoj sposobnosti BON 2 ne stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku) te iznos ponuđene cijene u EUR.

3.3. Rok za dostavu ponuda je 14.09.2023. godine do 12:00. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom ili osobno na adresu: VARKOM d.o.o., Varaždin, Trg bana Jelačića 15 s naznakom »prodaja osobnog vozila OPEL „Grandland X“«.

3.4. Postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom cijenom, većom od početne.

3.5. Osobno vozilo isporučiti će se nakon što odabrani ponuditelj u cijelosti, jednokatno, najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o odabiru, na račun VARKOM d.o.o. koji se vodi kod Privredna banka Zagreb IBAN HR3623400091110181847 uplati ponuđenu cijenu za osobno vozilo. U protivnom se smatra da je odustao od kupovine osobnog vozila.

3.6. Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je odabrani ponuditelj.

3.7. U slučaju da dva ponuditelja ponude istu cijenu, odabire se ponuda koja je ranije zaprimljena u VARKOM d.o.o..

3.8. Ukoliko se osobno vozilo ne preuze u roku od 5 (pet) dana nakon uplate izlicitiranog iznosa u cijelosti, naplaćuje se ležarina od 10,00 EUR za svaki naredni dan.

3.9. Svi ponuditelji bit će obaviješteni pisanim putem o ishodu natječaja u roku od 8 dana od izbora ponuditelja.

3.10. VARKOM d.o.o. zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu kao i pravo poništenja javnog nadmetanja za prodaju.

Sve dodatne informacije o predmetnom javnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti telefonski, radnim danom od 10:00 do 12:00 kod osobe za kontakt: g. Andrija Bedenik, telefon (042) 406-409 ili (098) 9822-158, odnosno e-pošta abedenik@varkom.com, počevši od 05. rujna 2023. godine.

 

D I R E K T O R:

Bruno Ister, dipl.ing.el.

 

Vrh