Naslovnica / Objava poslovnih rezultata Varkom d.d. 01.01.-31.10.2021.
29
stu

Objava poslovnih rezultata Varkom d.d. 01.01.-31.10.2021.
29.11.2021

OBJAVA POSLOVNIH REZULTATA VARKOM za period 01.01 do 31.10.2021.

U periodu od 01.01.2021 do 31.10.2021. godine, TD VARKOM d.d. je ostvarilo 101,06 milijuna HRK prihoda, 93,96 milijuna HRK rashoda, te ostvarilo dobit prije poreza (EBT) u iznosu 7,10 milijuna HRK dok  normalizirana EBTDA (dobit prije amortizacije i poreza na dobit, bez prihoda i rashoda od potpora) iznosi 22,74 milijuna HRK. Ovakav rezultat poslovanja je najbolji poslovni rezultat VARKOM d.d. za isti desetomjesečni period otkada VARKOM funkcionira isključivo kao javni isporučitelj vodnih usluga, te je primjerice, ostvarena dobit bolja od iste u 2017. godini za 13,43 milijuna HRK (kada je u periodu 2017 1-12 ostvaren gubitak od – 6,32 milijuna HRK) , a normalizirana EBTDA bolja od cjelokupne u 2017. godini  za 11.50 milijuna HRK, te se prema projekcijama očekuje da će biti bolja za cijelu 2021. godinu za gotovo 14 milijuna HRK.

Uz ovakav rezultat je potrebno naglasiti da TD VARKOM d.d. tijekom proteklih 10 godina, pa tako niti u posljednje četiri godine,  usprkos inflatornim i regulatornim, te  pritiscima na tržištu rada nije mijenjalo cijene vodnih usluga.

Broj zaposlenika na dan 31.10.2021. iznosio je 270, i manji je za 23 u odnosu na 31.01.2018. godinu. Prosječni neto3 (plaća+nagrade+topliobrok+troškovi prijevoza)  isplaćen zaposlenicima za 10 mjeseci iznosio je 7.831 HRK i veći je 258 HRK u odnosu na isti period 2020. godine.

U periodu od 01.01.2021 do 31.10.2021. godine, TD VARKOM d.d. je povećalo vrijednost materijalne imovine za 215 milijuna HRK i to uglavnom iz tuđih izvora financiranja. Ukupna nabavna vrijednost materijalne imovine je kumulativno, od 31.12.2017. povećana za 708 milijuna HRK i ona na dan 31.10.2021. iznosi gotovo 2,1 milijardu HRK

Tijekom prvih 10 mjeseci 2021 godine završeni su projekti iz EU programa regionalnog razvoja mjere 7.2.1. i to vodoopskrbni sustav Breznički Hum-Šćepanje,  Klenovnik, LJubeščica, Visočka steza te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda općine Jalžabet u ukupnoj vrijednosti 30 milijuna HRK.

Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin, na dijelu kanalizacijske mreže, završeni su gotovo 94%.

Radovi na sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije  Varaždinske Toplice završeni su potpunosti (100%), a na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda 85%. Potpuni završetak radova se očekuje u veljači 2022. godine.

Kako bi se djelatnicima zahvalilo na postignutim rezultatima poslovanja, svi zaposlenici su za listopad 2021, dobili jednokratnu nagradu u iznosu od 2.500 HRK

 

29.11.2021.                                                                                                                       VARKOM Uprava

 

Vrh