Naslovnica / Obavijest o poništenju natječaja - Kontrolor-analitičar poslovanja
16
ruj

Obavijest o poništenju natječaja - Kontrolor-analitičar poslovanja
16.09.2022

Varaždin, 16. rujan 2022. godine

O B A V I J E S T

Odlukom Uprave VARKOM d.o.o. Varaždin od 16. rujna 2022. godine poništava se natječaj za popunjavanje radnog mjesta „KONTROLOR – ANALITIČAR POSLOVANJA“, objavljen na web stranici VARKOM d.o.o. dana 19.07.2022. godine, Klasa: NP-03/22-01/182, Ur.broj: 5-42/805-22-1.

VARKOM d.o.o. VARAŽDIN

 

Vrh