Naslovnica / Javno predstavljanje projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN“ na događaju na državnoj razini i tiskovna konferencija
21
svi

Javno predstavljanje projekta „SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDIN“ na događaju na državnoj razini i tiskovna konferencija
21.05.2018

Dugoočekivani i najavljivani projekt Sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Varaždin započeo je sa svojom realizacijom na sva četiri planirana gradilišta. U ožujku su radovi započeli na podsustavima Vidovec-Maruševec, u travnju na podsustavima Sveti Ilija-Gornji Kneginec-Beretinec-Trnovec Bartolovečki te potom u svibnju na podsustavima Petrijanec-Cestica-Vinica-Sračinec, odnosno na posljednjem podsustavu koji obuhvaća grad Varaždin i njegova naselja. 
Dana 21. svibnja 2018. godine, nakon otvorenja četvrtog podsustava Aglomeracije Varaždin u Črncu Biškupečkom, na SRC Aquacity održano je javno predstavljanje cjelovitog projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin" kao i tiskovna konferencija...Radio reportaža

aglomeracija Aquacity 2018 05 21
27. veljače 2019. 281,24 KB
Vrh