Naslovnica / Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin
15
tra

Dogradnja i rekonstrukcija uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin
15.04.2022

Dana 14. travnja 2022. godine potpisan je Ugovor o radovima za Dogradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin. Riječ je o ugovoru koji je dio projekta „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ ukupne vrijednosti 855,8 milijuna kuna s PDV-om, pri čemu iznos financijske potpore Europske unije iznosi 488,7 milijuna kuna.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dio je velike aglomeracije Varaždin koja obuhvaća izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda za područje grada Varaždina i 10 općina, a to su; Cestica, Vinica, Petrijanec, Sračinec, Maruševec, Vidovec, Beretinec, Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Trnovec Bartolovečki. Radovi na Aglomeraciji na svim trasama izgradnje cjevovoda su u završnoj fazi. Kruna aglomeracije Varaždin je  dogradnja i rekonstrukcija postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Motičnjaku.

Svrha i cilj Projekta je usklađivanje s europskim direktivama, očuvanje dobrog stanja vode, zdravlja i života ljudi, a njime će se u konačnici omogućiti sustav priključenja za novih 40.000 korisnika. Projektom bi se ostvarilo povećanje opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava i spajanje na sustav odvodnje (minimalno 95% stanovništva), podizanje životnog standarda stanovništva i poboljšanje javnog zdravlja, poboljšanje stanja okoliša i unapređenje zaštite okoliša, povećanje atraktivnosti područja i poboljšanje uvjeta za poslovanje i investicije te učinkovitije korištenje resursa.

Ugovor za  dogradnju i rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Varaždin III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta cca 127.000 ES potpisan je sa GK grupom d.o.o. Varaždin. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 209.898.850,00 kn bez PDV-a, a očekivano trajanje ugovora je 19 mjeseci, od čega se na projektiranje izvedbenih projekata i izgradnju odnosi 15 mjeseci, 3 mjeseca na pokusni rad te mjesec dana za izdavanje potvrde o dobrom izvršenju ugovora i izvješća o završetku. Očekivani datum završetka radova je kraj 2023. godine.

Posebnost novog uređaja jest kogeneracijska jedinica koju uređaj prije nije imao, a koja proizvodi električnu energiju. Time će grad Varaždin dobiti suvremeni uređaj za pročišćavanje  otpadnih voda s autonomijom u smislu potrebne energije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

 

 

Vrh