Naslovnica / Oglas za popunjavanje radnih mjesta - više izvršitelja
06
lis

Oglas za popunjavanje radnih mjesta - više izvršitelja
06.10.2020

VARKOM d.d. Varaždin, vodeće trgovačko društvo u području vodnih usluga

u sjeverozapadnoj Hrvatskoj raspisuje

N A T J E Č A J

za popunjavanje radnih mjesta

1. POSLUŽITELJ NA SPECIJALNOM VOZILU - 2 izvršitelja

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

*       stupanj: II – III (PKV-KV)

*       radno iskustvo:   1 (jedna) godina

*       posebni zahtjevi:

-       osposobljenost za rad na specijalnom vozilu,

Poslovi:                            

 • pomoć pri radu sa specijalnim vozilom za čišćenje kanalizacije,
 • poslovi na čišćenju i održavanju kanalizacije,
 • strojno i ručno čišćenje revizionih okana, kanalizacijskih cijevi, slivnika, taložnica, septičkih jama 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

2. RADNIK NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA – 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

*       III – IV (KV – SSS)

*       smjer: vodoinstalater

*       radno iskustvo:   2 (dvije) godine za KV

                                   1 (jedna) godina za SSS

*       posebni zahtjevi:

 • osposobljenost za obavljanje poslova niskogradnje
 • posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ i „C“ kategorije

Poslovi:              

 • na osnovi radnog naloga, shema, skica i nacrta, obavlja poslove na izgradnji kanalizacijskog sustava za potrebe poslodavca, a po potrebi i za vanjska radilišta

 Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 3 mjeseca.

 

 3. ADMINISTRATOR - FAKTURIST - 1 izvršitelj

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

*       stupanj: IV (SSS)

*       smjer: ekonomski, tehnički

*       radno iskustvo:   minimalno 5 (pet) godina na sličnim poslovima

*       posebni zahtjevi:

 • dobro poznavanje rada na računalu (Word-solidno, Excel-odlično)
 • analitičke vještine
 • osposobljenost i iskustvo u računovodstvenim i financijskim poslovima

Poslovi:                            

 • praćenje, obračun, fakturiranje i kontrola radnih naloga te usklađenje troškova po istim,
 • vođenje knjige radnih naloga,
 • obračun potrošnje goriva vozila i troškova po radnim nalozima za sva vozila,
 • vođenje evidencije prisustva na radu radnika, godišnjih odmora i dr.,
 • obavlja sve ostale administrativne poslove za potrebe radne jedinice
  • zaprimanje interne pošte, vođenje zapisnika, izrada prijepisa, dopisa i drugih pismena,
  • vođenje evidencije zaduženja sitnog inventara i osobnih zaštitnih sredstava radnika,
  • nabavka uredskog materijala i dr.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme – zamjena odsutne radnice.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 1.       životopis 
 2.       dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3.       važeću vozačku dozvolu (za radno mjesto pod red.br. 2.).

 

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a po izboru kandidati će priložiti izvornik.

 Ukoliko ispunjavate navedene uvjete, a spremni ste na ozbiljan pristup radu, prijavu sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta, u zatvorenoj omotnici u roku od osam (8) dana dostavite na adresu:

 VARKOM d.d., Opći poslovi, Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin, s naznakom „prijava na natječaj za radno mjesto … (navodi se radno mjesto za koje se podnosi prijava)“.

 Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

VARKOM d.d.

Oglas za zapošljavanje 6.10.2020
06. listopada 2020. 248,08 KB
Vrh