Naslovnica / Kanalizacija / Izvješća o monitoringu mirisa s UPOV

Izvješća o monitoringu mirisa s UPOV

S ciljem praćenja tehnoloških procesa pročišćavanja otpadnih voda s UPOV Varaždin s jedne strane, te informiranja javnosti s druge, VARKOM d.o.o. javno objavljuje informacije o monitoringu neugodnih mirisa.

Neugodan miris iz pročistača otpadnih voda posljedica je anearobnog procesa raspada organske tvari a sam neugodan miris izazivaju plinovi nastali u procesu biološke obrade otpadnih voda i to prvenstveno sumporvodik  (H2S) te amonijak (NH3). Upravo iz tog razloga, ukoliko se mjeri koncentracija navedenih plinova, moguće je kvantificirati uzročnike neugodnih mirisa.

Ono što definitivno povećava količinu nastalih plinova a s time neugodne mirise je količina organske tvari ispuštene u kanalizacijski sustav Grada Varaždina, ali isto tako i metereološki  uvjeti prije svega temperatura zraka.

U tom smislu je VARKOM u listopadu 2019. godine počeo s projektom kontinuiranog mjerenja plinova, kako na samom mjestu nastajanja (u tehnološkim bazenima aeracije) tako i na lokacijama koje su udaljene od samog izvora nastajanja nekoliko desetaka metara, ali i na dvije lokacije van ograde UPOV Varaždin, i to jedne prema Trnovcu te druge prema kupalištu AQUACITY.

Uz koncentracije plinova sumporvodika i amonijaka,  na satnoj/dnevnoj bazi se mjeri (a) količina otpadnih voda, (b) ulazno opterećenj otpadnih voda na ulazu kroz parametre BPK, KPK, količina dušika, količina amonijaka u vodi te (c) metereološki uvjeti i to temperatura zraka, brzina i smjer vjetra.

Na ovim stranicama se nalaze pojedinačni mjesečni izvještaji, te godišnji izvještaji za 2019, 2020 te 2021. godinu

02 Opis načina mjerenja mirisa 2
19. travnja 2021. 1,7 MB
2023 01 Monitoring mirisa
14. veljače 2023. 240,39 KB
2023 02 Monitoring mirisa
09. ožujka 2023. 228,53 KB
02 Opis načina mjerenja mirisa
19. travnja 2021. 672,73 KB
2022 01 Monitoring mirisa
28. veljače 2022. 332,04 KB
2022 02 Monitoring mirisa
14. ožujka 2022. 314,76 KB
2022 03 Monitoring mirisa
06. travnja 2022. 240,11 KB
2022 04 Monitoring mirisa
10. svibnja 2022. 236,47 KB
2022 05 Monitoring mirisa
14. lipnja 2022. 240,01 KB
2022 06 Monitoring mirisa
21. srpnja 2022. 235,44 KB
2022 07 Monitoring mirisa
04. kolovoza 2022. 117,04 KB
2022 08 Monitoring mirisa
09. rujna 2022. 240,48 KB
2022 09 Monitoring mirisa
11. listopada 2022. 236,26 KB
2022 10 Monitoring mirisa
08. studenog 2022. 240,6 KB
2022 11 Monitoring mirisa
06. prosinca 2022. 236,78 KB
2022 12 Monitoring mirisa
06. siječnja 2023. 240,52 KB
2021 1 3 godišnji pregled monitoringa mirisa
19. travnja 2021. 447,54 KB
2021 01 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 515,6 KB
2021 02 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,66 KB
2021 03 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,23 KB
2021 04 Monitoring mirisa
25. lipnja 2021. 513,09 KB
2021 05 Monitoring mirisa
25. lipnja 2021. 514,75 KB
2020 01 monitoring mirisa
19. travnja 2021. 515,64 KB
2020 02 monitoring mirisa
19. travnja 2021. 492,99 KB
2020 03 monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,67 KB
2020 04 monitoring mirisa
19. travnja 2021. 516,65 KB
2020 05 monitoring mirisa
19. travnja 2021. 515,29 KB
2020 06 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,84 KB
2020 07 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 513,44 KB
2020 08 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,93 KB
2020 09 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,87 KB
2020 10 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 515,44 KB
2020 11 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 512,97 KB
2020 12 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 516,22 KB
2019 10 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 509,08 KB
2019 11 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 494,54 KB
2019 12 Monitoring mirisa
19. travnja 2021. 516,81 KB
Vrh