Naslovnica / Tvrtka / Dioničari društva

Dioničari društva

  • Jedinice lokalne samouprave Varaždinske županije
  • Nema malih dioničara (fizičkih osoba)

R.b.

N A Z I V

Broj dionica

TK%

1. 

Grad Varaždin

1.192.964

51,0000

2. 

Grad Ivanec

108.406

4,6344

3. 

Grad Lepoglava

56.946

2,4344

4. 

Grad Ludbreg

211.562

9,0444

5. 

Grad Novi Marof

170.393

7,2844

6. 

Grad Varaždinske Toplice

87.821

3,7544

7. 

Općina Beretinec

26.067

1,1144

8. 

Općina Breznica

15.775

0,6744

9. 

Općina Breznički Hum

15.775

0,6744

10.

Općina Cestica

15.775

0,6744

11.

Općina Donja Voća

26.067

1,1144

12.

Općina Donji Martijanec

36.360

1,5544

13.

Općina Gornji Kneginec

26.067

1,1144

14.

Općina Jalžabet

36.360

1,5544

15.

Općina Klenovnik

15.775

0,6744

16.

Općina Ljubešćica

15.775

0,6744

17.

Općina Mali Bukovec

26.067

1,1144

18.

Općina Maruševec

26.067

1,1144

19.

Općina Petrijanec

36.360

1,5544

20.

Općina Sračinec

26.067

1,1144

21.

Općina Sveti Đurđ

15.775

0,6744

22.

Općina Sveti Ilija

15.775

0,6744

23.

Općina Trnovec Bartolovečki

67.237

2,8744

24.

Općina Veliki Bukovec

26.067

1,1144

25.

Općina Vidovec

15.775

0,6744

26.

Općina Vinica

26.067

1,1144

U K U P N O :

2.339.145

100,00

Vrh