Naslovnica / Tvrtka / Dioničari društva

Dioničari društva

  • Jedinice lokalne samouprave Varaždinske županije
  • Nema malih dioničara (fizičkih osoba)

R.b.

N A Z I V

Broj dionica

TK%

1. 

Grad Varaždin

1.192.964

51,0000

2. 

Grad Ivanec

108.406

4,6344

3. 

Grad Lepoglava

56.946

2,4344

4. 

Grad Ludbreg

211.562

9,0444

5. 

Grad Novi Marof

170.393

7,2844

6. 

Grad Varaždinske Toplice

87.821

3,7544

7. 

Općina Beretinec

26.067

1,1144

8. 

Općina Breznica

15.775

0,6744

9. 

Općina Breznički Hum

15.775

0,6744

10.

Općina Cestica

15.775

0,6744

11.

Općina Donja Voća

26.067

1,1144

12.

Općina Donji Martijanec

36.360

1,5544

13.

Općina Gornji Kneginec

26.067

1,1144

14.

Općina Jalžabet

36.360

1,5544

15.

Općina Klenovnik

15.775

0,6744

16.

Općina Ljubešćica

15.775

0,6744

17.

Općina Mali Bukovec

26.067

1,1144

18.

Općina Maruševec

26.067

1,1144

19.

Općina Petrijanec

36.360

1,5544

20.

Općina Sračinec

26.067

1,1144

21.

Općina Sveti Đurđ

15.775

0,6744

22.

Općina Sveti Ilija

15.775

0,6744

23.

Općina Trnovec Bartolovečki

67.237

2,8744

24.

Općina Veliki Bukovec

26.067

1,1144

25.

Općina Vidovec

15.775

0,6744

26.

Općina Vinica

26.067

1,1144

U K U P N O :

2.339.145

100,00

Skupštine VARKOM d.d. tijekom 2021. godine:

 

Dana 14.05.2021. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2020. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2020. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2020. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu: Dobit poslovne godine 2020. u ukupnom
           iznosu od 1.228.298,05 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
          61.414,90 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.166.883,15 kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg
          razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2020. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2020. godinu,

Ad. 9) Članovima Nadzornog odbora VARKOM d.d. određuje se isplata neto naknade za rad u
           Nadzornom odboru Društva, koja će se isplata izvršiti isključivo u slučaju kada član Nadzornog
          odbora Društva nazoči sjednici Nadzornog odbora Društva i to u iznosu od 1.000,00 kn za člana,
          odnosno, u iznosu od 2.000,00 kn za predsjednika Nadzornog odbora Društva,

Ad. 10) Za revizora Društva za 2021. godinu bira se Revizorsko društvo MOORE REVIDENS d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.

 

 

Dana 04.02.2021. godine održana je izvanredna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Nalaže se Upravi Varkoma d.d. da povuče „Pismo namjere Zbrinjavanje komunalnog mulja“
           klasa: NP-10/19-01/80, urbroj: 5-42/950-20-3 od 05.02.2020. godine, upućeno trgovačkom
          društvu Ivkom-vode, OIB: 31407797858, Ivanec, (Grad Ivanec), Vladimira Nazora 96b,

Ad. 3) Donosi se odluka kojom se dopunjuje predmet poslovanja Društva, na način da isto može
           obavljati sljedeću djelatnost:

          * prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga,

Ad. 4) I. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta trgovačkog društva Varkom d.d. od 25. kolovoza
           2017. godine na način da se u članak 2. stavak 1. Statuta unosi podstavak 9. koji glasi:

          * prijevoz u cestovnom prometu za vlastite potrebe u svrhu pružanja vodnih usluga.

          II. Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog 
          suda u Varaždinu,

         III. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da sukladno odluci o izmjenama i dopunama izradi 
         pročišćeni tekst Statuta.

 

 

Skupština VARKOM d.d. tijekom 2020. godine:

 

Dana 24.06.2021. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2019. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva za 2019. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2019. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu: Dobit poslovne godine 2019. u ukupnom
           iznosu od 3.760.400,96 kn raspoređuje se u zakonske rezerve Društva u iznosu od 5%, odnosno
          188.020,05 kn, za pokriće gubitka 1.572.464,68 kn, dok razlika dobiti u iznosu od 1.999.916,23
          kn ostaje kao zadržana dobit tekućeg razdoblja i prenosi se u slijedeće razdoblje,

Ad. 7) Daje se razrješnica upravi Društva za 2019. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2019. godinu,

Ad. 9) Za revizora Društva za 2020. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II.

 

 

Skupština VARKOM d.d. tijekom 2019. godine:

 

Dana 16.04.2019. godine održana je redovna glavna Skupština trgovačkog društva VARKOM d.d., na kojoj su, uz utvrđivanje činjenice da postoji kvorum temeljem kojega glavna Skupština može valjano odlučivati, što je bila točka Ad. 1) dnevnog reda glavne Skupštine,  donijete slijedeće odluke:

 

Ad. 2) Usvaja se izvješće uprave o poslovanju Društva u 2018. godini,

Ad. 3) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.
           godini,

Ad. 4) Prihvaća se izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu,

Ad. 5) Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2018. godinu,

Ad. 6) Donosi se odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu: Iz dobiti iskazane u financijskim izvješćima
           za 2018. godinu u iznosu od 1.440.267,00 kn, iznos od 5% iskazane dobiti, odnosno 72.013,35
           kn prenosi se u zakonske rezerve Društva, dok se preostali iznos od 1.368.253,65 kn raspoređuje
           u zadržanu dobit,

Ad. 7) Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća Društva za 2018. godinu,

Ad. 8) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.1.2018. do 31.1.2018.
            godine,

Ad. 9) Daje se razrješnica Upravi Društva za 2018. godinu za razdoblje od 1.2.2018. do 31.12.2018.
           godine,

Ad. 10) Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2018. godinu,

Ad. 11) Daje se odobrenje Ugovora o pripajanju sklopljenog 6.3.2019. godine između Varkom dioničko
              društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, OIB: 39048902955, MBS: 070054597,
              Varaždin (Grad Varaždin), Trg bana Jelačića 15, kao društva preuzimatelja i trgovačkog
              društva Aquatehnika društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, OIB:
              90170806233, MBS: 070088508, Varaždin (Grad Varaždin), Trg Pavla Štoosa 41, kao prvo
              pripojenog društva te trgovačkog društva Odvodnja društvo s ograničenom odgovornošću za
             javnu odvodnju i pročišćavanje voda, OIB: 10186946018, MBS: 070125709, Sigetec Ludbreški
             (Grad Ludbreg), Sajmišna 19, kao drugo pripojeno društvo,

Ad. 12) Za revizora Društva za 2019. godinu bira se Revizorsko društvo Revidens d.o.o., OIB:
             79682235818, Varaždin, Zagrebačka 87/II,

Ad. 13) Prihvaća se informacija o raskidu ugovora broj 352/08 o interventnom odvozu i zbrinjavanju
             komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje od 24.12.2008. godine sklopljenim
             između VIS d.o.o., Varaždin, Svilarska 2, i Varkom d.d., Varaždin, Trg bana Jelačića 15.

Vrh