Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Ispitivanje otpadnih voda

U sklopu poduzeća Varkom d.d. djeluje i radi ovlašteni laboratorij za otpadne vode na temelju Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanju voda (N.N.20/11).
Status ovlaštenog laboratorija ima prema Rješenju izdanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (Klasa:UP/I-034-04/09-01/35, Ur.br.: 538-10/1-4-64-10/5).

Ovlašteni laboratorij ispituje i ocjenjuje kakvoću otpadnih voda iz sustava javne odvodnje, te tehnološke otpadne vode. Ispitivanje i ocjenjivanje obuhvaća poslove uzorkovanja, analizu i obradu podataka vezano za fizikalno - kemijske pokazatelje.

Laboratorij provodi analize slijedećih parametara:

          * pH
          * raspršene krutine
          * KPK
          * BPK 5
          * amonijak
          * nitrati
          * ukupni dušik
          * ortofosfati
          * ukupni fosfor
          * kloridi
          * anionski tenzidi
          * ukupna ulja i masti

Cjenik usluga ovlaštenog laboratorija možete vidjeti ovdje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:
042/350-660, 351-235 ili
laboratorij1@varkom.hr
msivric@varkom.com

Voditelj laboratorija: Marijan Sivrić, dip.ing.kem.teh.

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi