Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Kvaliteta otpadnih voda


Svrha ovlaštenog laboratorija za otpadne vode je provoditi svakodnevni nadzor i upravljanje radom uređaja, te pružanje usluga ispitivanja otpadnih voda trećim licima.

Pokazatelji analiza otpadnih voda određeni su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (N.N. br. 87/10.), te prema Vodopravnoj dozvoli (Klasa: UP/I-325-04/08-04/0209, Ur.br. 374-26-2-08-02.).

Na temelju navedenog Pravilnika i Vodopravne dozvole  vezano uz rad uređaja svakodnevno se ispituje u laboratoriju: KPK, BPK 5, suspendirana tvar, pH, temperatura, otopljeni kisik, ukupni dušik, ukupni fosfor (analiza A +soli), dok se jednom tjedno provodi kompletna analiza, što se može vidjeti u cjelovitom izvješću.

Granične vrijednosti za suspendiranu tvar, BPK 5, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik, koji se ispuštaju nakon pročišćavanja iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik, određuju se prema veličini uređaja (ES) i kategoriji vode prijemnika (osjetljivosti područja). Voda prijemnika spada u II kategoriju (osjetljivosti područja) prema veličini uređaja i stupnju pročišćavanja. Cjelovito izvješće o radu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Varaždin za 2013. možete pogledati ovdje.

+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi