Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

NOVI NAČIN SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA IZ KUĆANSTAVA – Grad Varaždin (PO POZIVU)

Temeljem Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (Službeni vjesnik Grada Varaždina 07/12) odvoz glomaznog otpada iz kućanstava na području Grada Varaždina, u 2013. godini, obavljati će se po pozivu vlasnika građevine odnosno korisnika .
Tijekom kalendarske godine, svaki vlasnik građevine koji ima sklopljen ugovor o sakupljanju i odvozu komunalnog otpada, te redovito plaća usluge Varkom-a, ostvaruje pravo na dva odvoza glomaznog otpada bez plaćanja dodatne naknade u maksimalnoj zapremini od 2 m3 po jednom odvozu. Treći i svaki daljnji odvoz na zahtjev korisnika se naplaćuje.
Prilikom predaje/preuzimanja glomaznog otpada potrebno je ispuniti kupon (korisnici će ga dobiti uz račun Varkom-a, sredinom siječnja 2013. godine) te ga predati radnicima Varkoma. Potreba odvoza glomaznog otpada prijavljuje se telefonskim putem na broj 212-996 pri čemu se koordinatoru za poslove s korisnicima dužni daju slijedeći podaci:

- točna adresa (lokacija) s koje se odvozi glomazni otpad
- prezime i ime vlasnika građevine na toj lokaciji
- šifru korisnika (nalazi se na računu Varkom-a)
- kontakt telefon na koji će Varkom d.d. povratno javiti točan datum preuzimanja
- okvirnu količinu i sadržaj glomaznog otpada

O točnom terminu odvoza, a koji će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od prijave, korisnici će biti obaviješteni naknadno nakon provjere točnosti podataka, provjere urednosti plaćanja računa i nakon izrade plana sakupljanja. Molimo građane za suradnju, razumijevanje i dostupnost. Detaljnije informacije mogu se zatražiti na broj tel. 212-996 svakim radnim danom (ponedjeljak – petak) od 07:00 - 14:00 sati. Slikovni prikaz skupljanja i odvoza glomaznog otpada vidljiv je iz priložene sheme.
Molimo građane da glomazni otpad ne iznose na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Varkom d.d. jer su za odlaganje glomaznog otpada na nepropisan način, sukladno navedenoj Odluci, predviđene novčane kazne !!! Na dan odvoza glomaznog otpada korisnik u obavezi biti prisutan prilikom predaje/preuzimanja te ispunjeni i potpisani kupon predati radnicima Varkom d.d..
Glomazni otpad iz kućanstava sačinjava:

- drvo
(drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva...)
- plastika (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…)
- metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj...)
- ostalo (madraci, kauči, tekstil, odjeća...)

Napominjemo da se glomaznim otpadom iz kućanstava ne smatra: građevinski otpad (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građ. materijali od azbesta i gipsa, šuta…), opasni otpad, električni i elektronički otpad, otpadne gume, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori…..
Navedene vrste otpada sakupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača ili koncesionara.

Molimo građane da se pridržavaju navedenih naputaka kako bi se izbjegle nepotrebne reklamacije i nesporazumi, te onečišćenje javnih površina Grada Varaždina !!!

 

+ Povećaj
Na vrh
Korisni linkovi