• Prijava kvara Kanalizacija
 • 042 350 660
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na kanalizacijskom sustavu da nas o tome obavijestite.
 • Prijava kvara Vodovod
 • 042 262 262
 • Molimo vas ukoliko primijetite kvar na vodoopskrbnom sustavu da nas o tome obavijestite.
 
Panorame
 • Korzo
 • 
Enter description here
 • Enter description here

 • Park
 • Enter description here
 • Enter description here

 • Korzo
 • Enter description here
 • Enter description here

Galerije
 • Vodocrpilište
 • Vodocrpilište
 • Enter description here

 • Varkom pročistač
 • Varkom pročistač
 • Enter description here

 • Varkom izvana
 • Varkom izvana
 • Varkom izvana

 • Varkom Vodovod
 • Varkom Vodovod
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

 • Blagajna
 • Blagajna
 • Enter description here

Povezano društvo AQUATEHNIKA d.o.o objavljuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

  Na temelju Odluke Uprave – direktora AQUATEHNIKA d.o.o. od 28.09.2018. godine, AQUATEHNIKA d.o.o., 90170806233, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Povezano društvo AQUATEHNIKA d.o.o. objavljuje poziv na prodaju radnih strojeva i vozila putem javne dražbe 

  Na temelju Odluke o prodaji službenih vozila broj: 979/1-2018 od 24.9.2018. godine, AQUATEHNIKA d.o.o., Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, objavljuje poziv na prodaju radnih strojeva i vozila putem javne dražbe. Javna dražba će se održati dana 04.10.2018. godine (četvrtak) na adresi sjedišta AQUATEHNIKA d.o.o, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 42, s početkom u 9:00 sati.  
Prijava očitanja vodomjera
Javna nabava - objave
UPRAVLJANJE PROJEKTOM - AGLOMERACIJA VARAŽDINSKE TOPLICE Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 10.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0018230
USLUGE INFORMIRANJA, JAČANJA VIDLJIVOSTI I OSNAŽIVANJA KAPACITETA U PROVEDBI PROJEKTA Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 4.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0017547
SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE VARAŽDINSKE TOPLICE - NADZOR Objavljeno u elektroničkom oglasniku javne nabave, Narodne novine, 3.7.2018. godine
Broj objave: 2018/S 0F5-0017353

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvir. sporazuma:

Korisni linkovi